Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen

Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen on yksi tärkeimmistä sektoreista liiketaloudessa tänä päivänä. Sen lisäksi, että digitaalinen markkinointi on suosituin, on se myös useimmiten edullinen väylä markkinointiin. Sosiaalista mediaa ja internetiä ylipäätänsä käyttää tilastojen mukaan yli 88% suomalaisista. Somekanavista suosituin oli WhatsApp, jota…

Positiivisten asiakassuhteiden tärkeys korostuu verkkoliiketoiminnassa

Verkossa toimivan yrityksen johtaminen voi olla haastavaa, etenkin jos tietämys asiakastyytyväisyyden ja asiakkaiden sitouttamisesta on vähäistä. Ei ole mitenkään helppoa saada kuluttajien huomiota kiinnitettyä itseensä netissä, jossa lukemattomilla muillakin yrityksillä on samansuuntaiset tavoitteet. Positiiviset asiakassuhteet ovat avainroolissa yrityksen brändin rakentamisessa…