Autamme yrityksiä näkymään paremmin Googlessa

Olemme vuosien aikana tehneet Google mainontaakin, mutta sitä emme palveluna tarjoa. Me tarjoamme asiakkaillemme parempaa Google löydettävyyttä kaikissa hakukoneissa, ei vain Googlessa.

Google näkyvyyden parantaminen – top10 vinkkiä

Hakukoneoptimointi ja sen perusteet

Hakukoneoptimointi, eli SEO (Search Engine Optimization), on ensimmäinen askel kohti parempaa Google-näkyvyyttä. Se tarkoittaa verkkosivun teknisen ja sisällöllisen puolen optimointia siten, että hakukoneet, kuten Google, rankkaavat sivusi korkeammalle hakutuloksissa. Tekniset seikat kuten latausnopeus, mobiilioptimointi ja SSL-sertifikaatti ovat olennaisia, mutta niitäkin tärkeämpää on luonnollisesti sivuston sisältö, sillä ihmiset etsivät vastauksia kysymyksiinsä, ja näihin hakutuloksiin yritykset haluavat osua. Ne haut, joissa yritystä haetaan suoraan nimellä, tuottavat yleensä yrityksen aivan hakutulosten kärkeen, mutta hakukoneiden ja yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä on löytää sellaisia tiedonetsijöitä, jotka eivät vielä tunne yritystä.

Sisällöllinen optimointi tarkoittaa esimerkiksi avainsanatutkimusta ja niiden luontevaa käyttämistä tekstissä, otsikoissa ja meta-kuvauksissa. Myös kuvien alt-tekstit ja sivuston linkkirakenne vaikuttavat SEO-arvoon. Sisältö on kuningas, ja sen tulee olla korkealaatuista ja relevanttia kohderyhmälle.

Laadukas ja arvokas sisältö

Hakukoneet arvostavat laadukasta sisältöä, ja se on myös kävijöiden kannalta tärkeää. Sisältöä tulisi tuottaa säännöllisesti, ja sen on oltava informatiivista, kiinnostavaa ja hyödyllistä kohdeyleisölle. Tämä voi olla artikkeleita, blogikirjoituksia, videoita tai infograafeja.

Laadukkaan sisällön lisäksi myös sisällön pituus voi vaikuttaa positiivisesti sivuston sijoitukseen hakukoneissa. Usein pidemmät, kattavat artikkelit rankkaavat paremmin kuin lyhyet ja yksinkertaiset tekstit. Tämä ei tarkoita, että jokaisen artikkelin tulisi olla pitkä, vaan että sisällön tulee olla riittävän informatiivista ja kattavaa.

Sisäiset ja ulkoiset linkit

Sivuston sisäinen linkitys on tärkeää, sillä se auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston rakennetta ja sisältöä paremmin. Hyvin suunniteltu sisäinen linkitys voi myös parantaa käyttäjäkokemusta, kun kävijät löytävät helpommin lisää relevanttia tietoa.

Ulkoiset linkit, eli backlinkit, ovat myös tärkeässä roolissa. Kun arvostettu ja korkealaatuinen sivusto linkittää sivustollesi, Google näkee tämän suosituksena ja se saattaa parantaa sivustosi asemaa hakutuloksissa. On tärkeää huomata, että kaikki linkit eivät ole yhtä arvokkaita, ja huonolaatuiset tai epärelevantit linkit voivat jopa haitata sijoituksia. Me tarjoamme palveluna linkkien saamista sivustoille, jotka nostavat yrityksen oman sivuston arvoa – sivustot ovat suomalaisia, ja niitä ylläpitävät suomalaiset yritykset.

Sosiaalinen media ja paikallinen SEO

Sosiaalisen median kanavat voivat auttaa parantamaan sivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Vaikka sosiaalisen median signaalit eivät suoraan vaikuta hakukonesijoitukseen, ne voivat lisätä sivuston liikennettä ja sitä kautta myös näkyvyyttä.

Paikallinen SEO on erityisen tärkeää yrityksille, jotka toimivat tietyllä maantieteellisellä alueella. Google My Business -profiilin optimointi, paikallisten avainsanojen käyttö ja arvosteluiden kerääminen ovat keinoja parantaa näkyvyyttä paikallisissa hakutuloksissa.

Mobiilioptimointi

Google on siirtynyt mobile-first indeksointiin, mikä tarkoittaa että mobiiliversio sivustosta on ensisijainen versio indeksointia varten. On siis tärkeää, että sivusto toimii sujuvasti myös mobiililaitteilla.

Responsiivinen design ja nopea latausaika ovat mobiilioptimoinnin kulmakiviä. Google tarjoaa myös työkaluja, kuten Mobile-Friendly Testin, joilla voit testata sivustosi mobiiliystävällisyyttä.

Vinkkilista näkyvyyden parantamiseen

  1. Tekninen SEO: Huolehdi sivuston nopeudesta, SSL-sertifikaatista ja mobiilioptimoinnista.
  2. Avainsanatutkimus: Selvitä, mitä avainsanoja kohderyhmäsi käyttää ja optimoi sisältö sen mukaisesti.
  3. Laadukas sisältö: Tuota säännöllisesti korkealaatuista ja relevanttia sisältöä.
  4. Sisäinen linkitys: Linkitä sivuston sisällä relevantteihin artikkeleihin ja sivuihin.
  5. Ulkoiset linkit: Hanki korkealaatuisia backlinkkejä.
  6. Sosiaalinen media: Käytä sosiaalista mediaa levittämään sisältöä ja hankkimaan liikennettä.
  7. Paikallinen SEO: Optimoi Google My Business -profiili ja käytä paikallisia avainsanoja.
  8. Mittaa ja analysoi: Käytä analytiikkatyökaluja, kuten Google Analytics, seuraamaan sivuston suorituskykyä ja tehdäksesi tarvittavia muutoksia.

Analytiikka ja jatkuva kehitys

Hakukoneoptimointi ei ole kertaluonteinen projekti, vaan jatkuvaa työtä. Google Analytics ja muut analytiikkatyökalut antavat arvokasta tietoa siitä, mitä kävijät tekevät sivustollasi ja mitkä asiat toimivat.

Oman sivuston suorituskyvyn seuranta ja analysointi auttaa tunnistamaan, mitkä toimenpiteet tuottavat tulosta ja missä on vielä parannettavaa. Myös algoritmin muutokset ja kilpailutilanne vaikuttavat, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla ja tehdä tarvittavia muutoksia strategiaan.