Etäyrittäjän vähennykset ja verotus Suomessa

Etätyöskentelyn yleistyessä yhä useampi suomalainen toimii etäyrittäjänä. Tämä tuo mukanaan uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia verotuksen ja vähennysten saralla. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten etäyrittäjänä toimiva henkilö voi hyödyntää erilaisia verovähennyksiä Suomessa, tavoitteenaan optimoida verotilanteensa. Työhuonevähennys on yksi verotuksellisista vähennyksistä joka unohtuu helposti.

Tärkeimmät vähennyskelpoiset kulut

Etäyrittäjänä voit vähentää monenlaisia kuluja verotuksessasi. Näitä ovat esimerkiksi:

 1. Kotitoimiston kulut: Jos käytät osaa kodistasi toimistotilana, voit vähentää tietyn osan asumiskuluista, kuten vuokrasta, sähköstä ja internet-liittymästä.
 2. Laitteet ja tarvikkeet: Tietokoneet, ohjelmistot ja muut olennaiset toimistotarvikkeet ovat vähennyskelpoisia.
 3. Matkakulut: Liiketoimintaan liittyvät matkakulut, kuten kilometrikorvaukset, ovat vähennyskelpoisia.
 4. Koulutuskulut: Ammatilliseen kehitykseen liittyvät koulutus- ja kirjallisuuskulut ovat myös vähennyskelpoisia.

Verosuunnittelun merkitys etäyrittäjälle

Verosuunnittelu on olennainen osa etäyrittäjän taloudellista hallintaa. Tämä tarkoittaa oikeiden vähennysten tekemistä ja ennakkoverojen asianmukaista määrittämistä. Ammattitaitoisen kirjanpitäjän tai veroasiantuntijan neuvot voivat olla tässä korvaamattomia.

Yleiset virheet verotuksessa

Etäyrittäjien yleisiä virheitä verotuksessa ovat muun muassa:

 • Vähennysten alikäyttö: Monet etäyrittäjät eivät tiedä tai hyödynnä kaikkia heille kuuluvia vähennyksiä.
 • Virheelliset vähennykset: Toisaalta, väärin perustein tehdyt vähennykset voivat johtaa veroseuraamuksiin.
 • Ennakkoveron virhearviointi: Ennakkoveron väärä arviointi voi johtaa yllättäviin lisämaksuihin.

Kulujen huolellinen dokumentointi

Vähennyskelpoisten kulujen dokumentointi on erittäin tärkeää. Pidä kaikki tositteet ja laskut tallessa, jotta voit osoittaa vähennysten oikeellisuuden verottajalle.

Hyödynnä digitaalisia työkaluja

Digitalisaatio tarjoaa etäyrittäjille monia hyödyllisiä työkaluja kirjanpidon ja verotuksen hallintaan. Nämä työkalut voivat automatisoida ja helpottaa monia prosesseja, kuten kulujen seurantaa ja vähennysten kirjaamista.

Verkostoituminen ja asiantuntija-apu

Yhteistyö muiden etäyrittäjien ja ammattilaisten kanssa voi olla arvokasta. Verkostoituminen ja asiantuntijoiden apu voivat tarjota uusia näkökulmia ja vinkkejä verotuksen optimointiin. Verkostoituminen on tärkeä osa jokaisen yrittäjän liiketoimintastrategiaa, mukaan lukien etäyrittäjien. Se tarjoaa mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, saada tärkeää tietoa alalta ja löytää potentiaalisia yhteistyökumppaneita tai asiakkaita.

Verkostoitumisen hyödyt

 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet: Verkostoituminen voi avata ovia uusiin yhteistyömahdollisuuksiin, asiakkaisiin ja projekteihin.
 • Osaamisen jakaminen: Voit oppia muiden kokemuksista ja jakaa omaa osaamistasi, mikä voi auttaa sinua ja verkostoasi kasvamaan.
 • Tuki ja neuvot: Verkostosi voi tarjota tukea ja neuvoja, jotka ovat arvokkaita erityisesti haastavina aikoina.

Pysy ajan tasalla lainsäädännön muutoksista

Verolainsäädäntö elää ja muuttuu, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla uusista säädöksistä ja mahdollisista verovähennyksistä.

Lopuksi

Toivomme, että tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään etäyrittäjän verotukseen ja vähennyksiin liittyviä seikkoja paremmin. Oikeanlaisen tiedon ja asiantuntijoiden avulla voit optimoida verotilanteesi ja vähentää turhaa verotaakkaa.

Yrittäjän vähennykset suomalaisessa verotuksessa

Yrittäjän vähennykset ovat osa elinkeinotoiminnan verotusta. Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa aiheutuneita kuluja. Vähennykset voivat vaikuttaa merkittävästi yrittäjän verotukseen, sillä ne voivat vähentää yrittäjän verotettavaa tuloa.

Vähennysten tekeminen edellyttää huolellista dokumentointia. Yrittäjän on säilytettävä kaikki elinkeinotoiminnasta aiheutuneet kulut tositteineen. Tositteet on säilytettävä vähintään kuusi vuotta verovuoden päättymisestä.

Verohallinto julkaisee vuosittain ohjeet elinkeinotoiminnan verotukseen liittyviin vähennyksiin. Ohjeet ovat saatavilla Verohallinnon verkkosivuilta.

Seuraavassa on joitain esimerkkejä vähennyksistä, joita yrittäjä voi tehdä:

 • Matkakulut: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa tehdyt matkakulut, kuten matkat työpaikalle, asiakastiloihin ja muihin elinkeinotoimintaan liittyviin kohteisiin. Matkakuluihin kuuluvat esimerkiksi matkaliput, majoitus, ruokailu ja muut matkaan liittyvät kulut.
 • Majoituskulut: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa tehdyt majoituskulut, kuten hotelli- ja mökkilomat, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan. Majoituskuluihin kuuluvat esimerkiksi majoitusmaksut, ruokailu ja muut majoitukseen liittyvät kulut.
 • Ruokailukulut: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa tehdyt ruokailukulut, kuten ravintola- ja kahvilalaskut, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan. Ruokailukulut ovat vähennyskelpoisia vain, jos ne on tehty työpäivän aikana tai jos ne liittyvät työmatkaan.
 • Matkapuhelut ja -viestit: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa tehdyt matkapuhelu- ja -viestikulut, kuten puhelinlaskun kulut, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan. Matkapuhelu- ja -viestikulut ovat vähennyskelpoisia vain, jos niitä on käytetty elinkeinotoiminnassa.
 • Kustannusmateriaalit: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa käytetyt materiaalit, kuten raaka-aineet, tarvikkeet ja muut kulut, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan. Kustannusmateriaalit ovat vähennyskelpoisia vain, jos ne ovat kuluneet elinkeinotoiminnassa.
 • Laitteet ja koneet: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa käytetyt laitteet ja koneet, kuten tietokoneet, työkalut ja muut kalusteet, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan. Laitteet ja koneet ovat vähennyskelpoisia useamman vuoden aikana poistoina.
 • Kiinteistöjen ja muiden rakennusten kulut: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa käytettyjen kiinteistöjen ja muiden rakennusten kulut, kuten vuokrat, sähkö- ja vesimaksut ja muut kulut, jotka liittyvät elinkeinotoimintaan. Kiinteistöjen ja muiden rakennusten kulut ovat vähennyskelpoisia useamman vuoden aikana poistoina.
 • Palkat ja muut henkilökulut: Yrittäjä voi vähentää verotuksessaan elinkeinotoiminnassa käytettyjen työntekijöiden palkat ja muut henkilökulut, kuten eläkemaksut ja muut vakuutusedellytykset. Palkat ja muut henkilökulut ovat vähennyskelpoisia heti.

Vähennysten tekeminen vaatii huolellista harkintaa

Yrittäjän on varmistettava, että hän tekee vähennykset oikein ja että hänellä on riittävä dokumentointi vähennysten tueksi. Jos yrittäjä epäilee, ovatko vähennykset vähennyskelpoisia, hän voi pyytää Verohallinnolta ennakkoratkaisua.