Hakukoneoptimoinnista – me haluamme olla pitkäaikainen kumppani

Parhaat asiakkaamme ovat olleet kumppaneitamme vuosia. Se ei tarkoita sitä, että tekisimme heille koko ajan jotain, vaan sitä – että asiakas palaa tasaisin väliajoin toiveina parantaa jotain osa-aluetta omassa markkinoinnissaan. Tarve voi olla konsultointihetki, kotisivujen uudistus, logon uudistaminen, tai kuten nykyään monesti: hakukoneoptimointi.

Miten me lähestymme hakukoneoptimointia

Hakukoneoptimointi tarkoittaa verkkosivujen ja sisällön suunnittelua ja optimointia niin, että ne löydetään helposti hakukoneiden, kuten Google, Bing tai Yahoo, avulla. Tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakutuloksissa ja houkutella enemmän liikennettä sivustolle. Hakukoneoptimointiin liittyy useita tekijöitä, kuten avainsanojen tutkiminen, tekninen optimointi, sisällön laatu ja relevanssi, linkkien rakentaminen ja sosiaalisen median integrointi. Hyvin optimoidut verkkosivut voivat johtaa korkeampiin sijoituksiin hakutuloksissa ja siten lisätä sivuston liikennettä ja asiakkaiden saantia.

SEO eli hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization) on menetelmä, joka auttaa verkkosivustoja nousemaan hakukoneiden, kuten Googlen, Bingin ja Yahoon, hakutulosten kärkeen. Hyvä SEO perustuu useisiin tekijöihin, joita ovat esimerkiksi:

  1. Avainsanat: Avainsanojen tutkiminen ja oikea käyttö on tärkeää. Avainsanojen avulla hakukoneet tunnistavat sivuston aiheen ja sijoittavat sen relevanttiin hakutulokseen.
  2. Tekninen optimointi: Sivuston tekniset ominaisuudet, kuten nopeus, mobiiliystävällisyys ja virheetön koodi, vaikuttavat sen hakukonenäkyvyyteen.
  3. Sisällön laatu: Laadukas ja relevantti sisältö houkuttelee kävijöitä ja auttaa nostamaan sivuston arvoa hakukoneissa.
  4. Linkkien rakentaminen: Linkkien määrä ja laatu, jotka johtavat sivustolle, ovat tärkeitä hakukonenäkyvyyden kannalta.
  5. Sosiaalinen media: Sosiaalisen median läsnäolo ja aktiivisuus voivat auttaa parantamaan sivuston hakukonenäkyvyyttä.
  6. Analysointi: Verkkosivuston liikenteen seuraaminen ja analysointi auttaa löytämään keinoja parantaa sivuston näkyvyyttä ja käyttökokemusta.

On tärkeää muistaa, että SEO on jatkuva prosessi, joka vaatii aikaa ja vaivaa. Hyvä SEO-strategia voi auttaa sivustoa nousemaan hakutulosten kärkeen, mutta sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja päivityksiä.

  1. Meidän tapamme lähteä tähän työhön on ensin tehdä yrityksen verkkosivustolle analyysi ilman keskustelua ja tapaamista, jotta meillä on ns. baseline keskusteluille.
  2. Seuraavaksi tapaamme yrityksen vastaavia henkilöitä keskustellaksemme yrityksen myynnin ja markkinoinnin tavoitteista, sekä käytettävissä olevista resursseista, sekä mahdollisesta budjetista.
  3. Baselinen, tavoitteiden ja budjetinasettamisen avulla voimme rakentaa yritykselle tarjouksen, joka on aina yksilöllinen ja voi sisältää useita erilaisia osioita yrityksen markkinointiin liittyen, kyse ei välttämättä ole vain verkkosivujen sisällöstä

Kyse on kokonaisuudesta ja suunnitelmallisuudesta

Tuotteiden, palveluiden ja yrityksen markkinointi on tärkeä osa liiketoimintaa, joka auttaa yrityksiä tavoittamaan uusia asiakkaita ja säilyttämään nykyiset asiakkaat. Markkinointi on myös yksi yrityksen kustannuksista, joten sen suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa olla huolellinen. Hakukoneoptimointi on työväline markkinoinnille. Hakukoneoptimointi auttaa yrityksen verkkosivustoa toimimaan suunnitelmien vahvistajana.

Markkinoinnin etukäteissuunnittelu auttaa yritystä varmistamaan, että markkinointikampanja on tehokas ja saavuttaa sen tavoitteet. Suunnitteluvaiheessa määritellään kohdeyleisö, markkinointikanavat, kampanjan tavoitteet ja mittarit, jotka auttavat seuraamaan kampanjan menestystä.

Kun markkinointi suunnitellaan etukäteen, yritys voi myös hallita paremmin kustannuksiaan. Markkinointibudjetin suunnittelu auttaa yritystä käyttämään rahansa tehokkaasti ja saavuttamaan suurimman mahdollisen tuoton markkinointikampanjalleen. Ilman suunnitelmaa ja budjettia, ei markkinointia voi koskaan analysoida, eikä siten tehdä analyyseihin perustuvia korjaustoimenpiteitä. Se, että jokin Facebook tai Google mainos ei toimi, ei välttämättä liity hakusanoihin, tai mainoksen kuvaan tai teksteihin, se voi liittyä moneen muuhunkin asiaan.

Avainsanat ja liikenteen seuranta verkkosivustolla

Yrityksen palveluiden ja tuotteiden avainsanat ovat tärkeä osa hakukoneoptimointia, sillä niiden avulla hakukoneet tunnistavat verkkosivuston aiheen ja sijoittavat sen relevanttiin hakutulokseen. Avainsanat kannattaa valita huolellisesti ja niitä kannattaa käyttää sivustolla strategisesti. Avainsanojen avulla voidaan yritykselle luoda sekä SEO että SEM strategia. Liikenteen seuranta on tärkeä osa verkkosivuston hallintaa ja kehitystä. Seuranta auttaa yritystä ymmärtämään, mistä kävijät tulevat, mitkä sivut ovat suosituimpia ja miten kävijät käyttävät sivustoa. Verkkosivuston liikenteen seurantaan voi käyttää esimerkiksi Google Analytics -työkalua, joka tarjoaa kattavia tietoja sivuston kävijöistä ja heidän käyttäytymisestään sivustolla.

Verkkosivuston seuranta voi auttaa yritystä parantamaan verkkosivustonsa käyttäjäkokemusta ja löytämään keinoja lisätä sivuston kävijöitä. Seuranta auttaa myös tunnistamaan, mitkä markkinointitoimenpiteet ovat tehokkaimpia ja missä kanavissa kannattaa panostaa markkinointiin. Kotisivujen liikenteen seuranta on tärkeää myös siksi, että se auttaa yritystä kehittämään markkinointikampanjoitaan, jotta ne vastaavat paremmin kävijöiden tarpeita ja odotuksia. Näiden lisäksi me seuraamme myös asiakkaamme verkkosivuston toimivuutta Googlen suhteen verrattuna kilpailijoihin ja yleiseen hakukäyttäytytymiseen.