Hakukoneet ja avainsanat

Hakusanamarkkinointi ja uusien asiakkaiden saaminen

Jokainen yritys tarvitsee uusia asiakkaita. Yritys joka tyytyy olemassa oleviin asiakkaisiin valitsee itselleen alaspäin suuntautuvan myyntikäyrän, sillä “luonnollinen” poistuma tulee vähentämään asiakkaat vähitellen sellaisiin määriin, jotka eivät enää mahdollista yrityksen liiketoimintakelpoisuutta. Hakusanamarkkinointi on nykyaikainen työtapa löytää uusia asiakkaita.

Yritysten myyntiin liittyy olennaisena osana yritysten ja niiden myymien tuotteiden ja palveluiden löydettävyys, perusajatus “kyllä kaikki meidät tietää“, on niin väärä kuin se vain voi olla, ja johtaa ajan kuluessa samaan kuin edellinen, vanhoissa asiakkaissa pysyminen.

Nämä kummatkin asiat liittyvät siihen, miten yritys haluaa näkyä ulospäin. Halutaanko vain kertoa hienolla logolla ja osoitetiedoilla, missä yritys on – vai tehdäänkö oikeasti sellaista markkinointia, joka tuottaa kontakteja potentiaalisilta uusilta asiakkailta. Tässä tuleekin yhdeksi mahdollisuudeksi hakusanamarkkinointi, mikä perustuu parillekin mahdolliselle ajatukselle, joita tässä nyt seuraavaksi läpikäydään.

Yritykselle voidaan luoda useita eri avainsanoja ja hakusanoja, joiden ympärille voidaan sitten luoda sisältöjä, linkityksiä ja mainoksia.

Hakusanamarkkinoinnissa voidaan myös puhua kirjaimin SEM = Search Engine Marketing. Se on luonnollisesti hieman laajempi kokonaisuus kuin vain hakusanat, mutta monesti hakusanoja käytetään niin kotisivujen sisältösuunnittelussa, Google mainonnassa, omissa hashtageissa, sosiaalisessa mediassa…

Hakukoneoptimoinnin hinta määräytyy pitkälti projektin laajuudesta. Jos halutaan oikeasti tehdä pitkälle kantautuvia vaikutuksia, tarkoittaa se jatkuvaa optimointia ja markkinoiden seurantaa, sekä sisältötyötä eri kanaviin, jolloin luonnollisesti myös hakukoneoptimoinnin hinta nousee projektin ollessa jatkuvaa työskentelyä.

Tämä kaikki on digitaalista markkinointia, sisältötuotantoa, joka voi sitten lopulta olla tekstiä, videota, kuvia, graafeja – mikä sitten sopiikaan millekin yritykselle ja toimintaan. Hakusanamarkkinointia suunniteltaessa on hyvä miettiä myös yrityksen myynnin tavoitteita, asiakaskohderyhmiä sekä budjettia. Hakusanoilla voidaan jopa ohjata myyntiä niille tuotteille, joita muuten näyttäisi olevan jäämässä varastoon hieman liikaa.

Ajatusmalli 1: yrityksestä lähtöisin oleva hakusanamarkkinointi

Yrityksestä lähtöisin oleva hakusanamarkkinointi lähtee ajatuksesta, että yrityksen valmistamia tai markkinoimia tuotteita tai palveluita etsitään verkossa tietyin sanoin = hakusanat. Näitä hakusanoja sitten hyödyntäen voidaan yrityksen sisältöä viilata vastaamaan näihin verkossa tapahtuviin hakuihin. Kun vielä nämä hakusanat tai hakulausekkeet yhdistetään omiin sivuihin, ja saadaan luotua ulkoisia linkkejä juuri näillä hakusanoilla, näille omille sivuille, ollaan jo pitkällä tämän tyyppisesä hakusanamarkkinoinnissa. Tämä on myös se yleisen Google ads hakusana-ajatusmalli, lähteä liikkeelle yrityksen omista sisällöistä. Silloin puhutaan usein myös avainsanoista, jotka voivat olla myös hakusanoja.

Ajatusmalli 2: markkinoilta lähtöisin oleva hakusanamarkkinointi

Toinen tapa lähestyä hakusanojen määrittelyä on tehdä hakusanojen metsästystä erilaisilla saatavissa olevilla ohjelmistoilla, jolloin saamme käsityksen siitä, kuinka paljon kohdealueella haetaan milläkin hakutermilllä tietoa. Joskus nimittäin yrityksen omat tuotteet tai palvelut saattavat olla siten nimitettyjä, ettei niillä edes haeta tietoa, joten silloin hakusanamarkkinointi pitää tehdä toisenlaisilla sanoilla.

Ajatusmalli 3: hakusana-analyysiin perustuva hakusanamarkkinointi

Hakusana-analyysi kannattaa tehdä aina silloin, kun oikeasti ollaan tekemässä kunnon markkinointia. Sellaista, jolla on tavoitteet, budjetti, ja jonka toivotaan tuovan todellisen vaikutuksen yrityksen markkinointiin.

Yrittäjien ja yritysten on hyvä ymmärtää, että satasen panostuksella ei tehdä pitkäaikaisia vaikutuksia yhteenkään yritykseen, eikä kertalaatuisella markkinointitoimella ole välttämättä mitään merkitystä yrityksen tulokseen tai edes myyntiin. Yksittäiset mainokset mediassa kuin mediassa ovat kuin testejä, ne saattavat toimia joskus, mutta eivät välttämättä seuraavalla kerralla. Oikein tehtynä markkinointi on samanlaista jatkuvaa työtä kuin muutkin yrityksen työtehtävät, ja samalla tavalla kuin yritys muuttuu ja kehittyy, voi sen tekemänä markkinointikin muuttua ajan saatossa.

HUOM! Hakusanamarkkinointiin ei ole vain yhtä oikeata ratkaisua, tai mallia. Vaan jokainen projekti on omalla tavallaan yksilöllinen. Työn palasia voidaan suorittaa kerrasta toiseen samalla tavalla, mutta varsinaiset lopulliset asiakaskoukut voivat aina olla hieman erilaisia.