Liiketoimintasuunnitelma nyt ja tulevaisuudessa – oletko sinä päivittänyt omaasi?

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen asiakirja, joka kuvaa yrityksen toiminnan tavoitteet, strategian, markkinat, tuotteet/palvelut, organisaation, henkilöstön, rahoituksen ja talouden. Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kuvata yrityksen toiminnan kokonaisuus ja sitä käytetään usein työkaluna yrityksen perustamisessa, rahoituksen hankkimisessa tai liiketoiminnan kehittämisessä.

Oma historiamme pitää sisällään useita yrittäjien kanssa istuttuja palavereita, joissa on käynyt ilmi, ettei yrittäjä ole koskaan tehnyt minkäänlaista kokonaissuunnitelmaa paperille, tai digimuotoon. Sen tekeminen ei kestä päiväkausia, ja sen tekeminen on hyödyllistä myös vanhemmille, jo olemassa oleville yrityksille.

Yleensä liiketoimintasuunnitelma koostuu seuraavista osa-alueista:

 1. Tiivistelmä: Kuvaa yrityksen toiminnan tärkeimmät kohdat ja antaa yleiskuvan liiketoimintasuunnitelmasta.
 2. Liiketoiminnan kuvaus: Kuvaa yrityksen tarkoituksen, toiminnan, tuotteet/palvelut, asiakkaat, kilpailutilanteen ja markkinatilanteen.
 3. Markkinointi: Kuvaa yrityksen markkinointistrategian ja -suunnitelman, mukaan lukien markkinatutkimus, markkinoinnin kohderyhmät ja markkinointikanavat. Myös tavoitteet, kampanjat ja budjetin – jotta jatkossa voidaan oikeasti analysoida mitä on tehty, ja missä tarvitsee parantaa.
 4. Organisaatio ja henkilöstö: Kuvaa yrityksen organisaation rakenteen, johtoryhmän, henkilöstön ja heidän tehtävänsä.
 5. Rahoitus: Kuvaa yrityksen rahoitustilanteen, mukaan lukien käynnistyskustannukset, investoinnit, tulot ja menot, sekä rahoitussuunnitelman tulevaisuuden kehittämistä varten.
 6. Riskit ja haasteet: Kuvaa yrityksen riskit ja haasteet, sekä niiden hallinnan suunnitelman.

Liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa kehittää yhteistyössä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa, kuten esimerkiksi kirjanpitäjän, lakimiehen tai markkinointiasiantuntijan kanssa. On myös tärkeää päivittää suunnitelma säännöllisesti, jotta se vastaa aina yrityksen tavoitteita ja toimintaa. Liiketoimintasuunnitelma on mahdollista tehdä myös täysin yksin – ainakin sen perusversio.

Miksi liiketoimintasuunnitelma pitäisi tehdä

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tärkeää monesta syystä:

 1. Selkeyttää liiketoiminnan tavoitteita ja suunnitelmia: Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää selkeyttämään liiketoiminnan tavoitteita ja suunnitelmia, ja varmistamaan, että ne ovat realistisia ja saavutettavissa.
 2. Antaa kattavan kuvan liiketoiminnasta: Liiketoimintasuunnitelma kattaa kaikki tärkeät osa-alueet, kuten markkinointisuunnitelman, talousennusteet ja organisaatiorakenteen. Tämä auttaa yrittäjää ymmärtämään koko liiketoimintansa ja sen mahdolliset haasteet.
 3. Hahmottaa rahoitustarpeet: Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää hahmottamaan yrityksen rahoitustarpeet ja suunnittelemaan, mistä rahoitus tulee. Rahoittajat ja sijoittajat haluavat yleensä nähdä tarkat talousennusteet ja liiketoimintasuunnitelman ennen kuin he sijoittavat rahaa.
 4. Auttaa löytämään uusia asiakkaita: Markkinointisuunnitelma osana liiketoimintasuunnitelmaa auttaa yrittäjää suunnittelemaan, miten hän tavoittaa uusia asiakkaita ja miten hän erottuu kilpailijoista.
 5. Helpottaa päätöksentekoa: Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää tekemään parempia päätöksiä yrityksen kehittämisessä. Kun yrittäjä ymmärtää liiketoimintansa ja sen potentiaalin, hän pystyy tekemään parempia päätöksiä, jotka vievät yritystä eteenpäin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että liiketoimintasuunnitelman tekeminen on tärkeää, koska se auttaa yrittäjää hahmottamaan koko liiketoiminnan, sen tavoitteet ja suunnitelmat. Se auttaa myös löytämään uusia asiakkaita, hahmottamaan rahoitustarpeet ja tekemään parempia päätöksiä yrityksen kehittämisessä.

Miksi liiketoimintasuunnitelma pitäisi päivittää vähintään muutaman vuoden välein

Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen vähintään muutaman vuoden välein on tärkeää seuraavista syistä:

 1. Muuttuvat markkinat: Markkinat ja liiketoimintaympäristö voivat muuttua nopeasti, ja liiketoimintasuunnitelma pitää päivittää vastaamaan uusia olosuhteita. Esimerkiksi kilpailutilanne, asiakkaat ja trendit voivat muuttua nopeasti.
 2. Strategian päivittäminen: Liiketoimintasuunnitelma sisältää yleensä strategian ja sen tavoitteet. Nämä tavoitteet saattavat muuttua, kun yrityksen tarpeet ja ympäristö muuttuvat. Tämä voi johtaa siihen, että liiketoimintasuunnitelma pitää päivittää uudelleen vastaamaan uusia tavoitteita.
 3. Rahoitus: Jos yritys hakee rahoitusta, rahoittajat voivat pyytää päivitettyä liiketoimintasuunnitelmaa, joka vastaa uusia markkinaolosuhteita ja strategioita.
 4. Johdon työkalu: Liiketoimintasuunnitelma on myös johdon työkalu, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin yritys on onnistunut tavoitteidensa saavuttamisessa ja millaisia muutoksia tulevaisuudessa on tehtävä. Päivittämällä liiketoimintasuunnitelmaa säännöllisesti, johto voi seurata yrityksen kehitystä ja arvioida, onko tarpeen tehdä muutoksia strategiaan.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että liiketoimintasuunnitelman päivittäminen on tärkeää markkinoiden ja liiketoimintaympäristön muutosten takia, strategian päivittämiseksi, rahoituksen hakemisen vuoksi sekä johdon työkaluna yrityksen kehityksen seuraamiseksi. Päivitetty liiketoimintasuunnitelma auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja saavuttamaan tavoitteensa.

Jos kuitenkin tilanne on sellainen, että sitä liiketoimintasuunnitelmaa ei ole, eikä oikein tunnu omassa resussia olevan mielenkiintoa tai aikaa tehdä sellaista, soita meille – tavataan ja tehdään teille yhdessä ensimmäinen liiketoimintasuunnitelma, joka voi auttaa teitä nousemaan seuraavalle tasolle yrityksenne liiketoiminnan kehittämisessä.