Markkinoinnin uusia tuulia 2020

Vuosi 2020 on meidän kuten monen muunkin yrityksen historian erikoisin vuosi. Toisaalta olemme opetelleet tekemään entistä enemmän töitä etenä ja kotitoimistoista, toisaalta olemme joutuneet kehittämään täysin uusia toimintamuotoja monille eri toimialoille. Kevään aikana on tullut myös Suomen markkinoille uusia tuotteita ja uusia markkinointitoimia. Käymme nyt pikaisesti läpi omia viime aikojen huomioitamme.

Aivan uusia tuotteita markkinoidaan enemmän

Yksi Suomen markkinoille entisestään enemmän pyrkivä tuote on eurooppalaisesta teollisuushampusta saatava CBD öljy, jonka uskotaan auttavan moneen erilaiseen lääketieteelliseen ongelmaan, lievittävän stressiä sekä auttavan iho-ongelmissa. Itse öljyä ei ole kuitenkaan vielä tarpeeksi tutkittu, jotta voitaisiin varmuudella sanoa, miten tuote vaikuttaa ja iso osa sen markkinoinnista pohjautuukin siihen toiseen hampputuotteeseen, jolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä enää CBD:n kanssa, jossa saa EU:ssa olla vain 0,2 % huumaavaa THC ainesosaa.

YLE kirjoitti omassa artikkelissaan hyvänä esimerkkinä Tsekeistä, missä tuote on noussut aivan omaksi liiketoiminnakseen kehittäen kokonaisia uusia verkostoja maanviljelijöiden ja maan laboratioiden kesken.

Uudet verkkokaupat kaipaavat osaamista

Mennyt kevät on nähnyt netissä satojen uusien verkkokauppojen avaamis rumban ja osa verkkokaupoista on hyvin ja loppuun asti ajateltuja, ja osa taasen avattu kenties hieman liian nopeasti. Verkkokaupan avaaminen teknisesti ei ole ongelma, työlästä on myös tuotteiden kirjaaminen kauppaan ja mahdollisen integraation tekeminen verkkokaupan ja kivijalkaliikkeen kassan ja varastohallinnan välillä, mutta suurin työ tulee markkinoinnissa. Pääsääntöisesti voidaan ajatella, että kivijalkakaupalla on yleensä toimialueenaan oma maantieteellisesti rajattu alue, mutta kun avataan verkkokauppa, ei maantieteellisiä rajoituksia enää ole. Suomessakin nimittäin toimii vähintään kymmeniä suomenkielisiä verkkokauppoja, joiden tuoteet kuitenkin tulevat maamme rajojen ulkopuolelta.

Millaista osaamista sitten kaivataan? Netissä on tärkeitä löydettävyys, eikä enää pelkkä Google löydettävyys välttämättä riitä, vaikka se onkin yksi perusasioista, toinen on se, että yrityksen on oltava siellä näkyvillä, missä sen potentiaaliset asiakkaat ovat. Oikeilla sivustoilla, oikeilla sosiaalisen median kanavilla ja kenties jopa ihan livenä YouTubessa tai vaikkapa Twitchissä – verkkokaupan markkinointi 2020-luvulla on aivan erilaista kuin verkkokaupan markkinointi oli vielä 2000-luvun alussa, ja se on taatusti erilaista kuin pelkän kivijalkakaupan markkinointi.

Sosiaalisen median kanavat täyttyvät

Viime aikoina on alkanut myös kuulua pientä negatiivista sanailua jo sellaisistakin Facebook sivuista ja ryhmistä, jotka ovat nimenomaan perustettu paikallisten yritysten markkinointiin, että niissä korostuisi aina muutaman yrityksen omat tuotteet ja palvelut. Tämähän johtuu siitä, että on helppoa aloittaa kaikkea maksutonta, mutta sen pitäminen osana rutiininomaista toimintaa onkin vaikeampaa. Eli jos yrittäjä on aluksi huomannut että mainonta on maksutonta paikallisessa Facebook kanavassa, on hän voinut lähteä aktiivisesti liikkeelle. Mutta jos hän ei ole huomannut suurta muutosta kaupankäynnissä ja euroissa, on maksuttoman toiminnon pudottaminen helppoa – kun se ei koskaan ole muutenkaan päässyt alkuaan pidemmälle. Tällöin näihin kanaviin jäävät vain ne alunperin sivun tai kanavan perustaneet henkilöt ja yritykset ja niiden prosentuaalinen osuus kaikista päivityksistä saattaa nousta huomattavan suureksi. Niissäkin tilanteissa ongelma saattaa enemmänkin olla suunnitelmallisuuden puute – päivityksiä tehdään sen enempää suunnittelematta eikä sivun tai ryhmän toiminnan ideologiaa enää muisteta, eikä jäsenistä pidetä huolta.

Yleensäkin suomalaiset yritykset ja yrittäjät unohtavat helposti jälkimarkkinoinnin eli kun asiakas maksaa laskunsa, ei työ ole vielä tehty, vaan asiakkuus on vasta alkanut.

Markkinointi ei saa nyt maksaa mitään (!)

Yllättävän moni asiakas tai potentiaalinen asiakas on ottanut kannan, että koska maailman tilanne on tällainen, pitää meidän antaa vähintään 50% alennusta palveluistamme, koska tulevaisuus on epävarma. Tulevaisuus on aina ollut yrittäjillä epävarma, siksi meillä yrittäjillä on sekä yrittäjän vapaus, että yrittäjän vastuu ja riski. Vaikka monet ovat ottaneet kannan, että kaiken tulisi nyt maksaa vähemmmän kuin pari kuukautta sitten, on se jatkon ja nykyisenkin toiminnan kannalta huonoin vaihtoehto. Rahan pitää pysyä liikkeessä mahdollisimman normaalisti. Tällainen tarjousten ja alennusten vaatimiminen johtaa taso tasolta hintojen laskemiseen ja sitä kautta rahan vähenemiseen liikenteessä. Se tarkoittaisi myös ostovoiman vähenemistä, joka aiheuttaisi jälleen siellä korkeimmalla tasolla painetta alentaa hintoja ja noidankehä olisi valmis – siksi tavoitteena on säilyttää mahdollisimman normaali hintataso, jota koko yhteiskunnan toimivuus säilyisi. Raha nimenomaan pyörittää maailmaa.