Markkinointikonsultti – tehtävät ja apu yrittäjälle

Mitä markkinointikonsultti tekee?

Markkinointikonsultti on asiantuntija, joka auttaa yrityksiä tai yksittäisiä yrittäjiä kehittämään ja toteuttamaan markkinointistrategioita. Tämä voi sisältää esimerkiksi brändin kehittämistä, mainonnan suunnittelua ja digitaalista markkinointia. Konsultin rooli on yleensä tarjota ulkopuolista näkemystä ja asiantuntemusta, jotta yritys voi saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti.

Markkinointikonsultti voi auttaa erityyppisissä projekteissa, kuten tuotelanseerauksissa, markkinatutkimuksissa tai sosiaalisen median kampanjoissa. Palveluiden laajuus voi vaihdella paljon riippuen yrityksen tarpeista ja konsultin erikoisosaamisesta. Konsultti voi esimerkiksi laatia kattavan markkinointisuunnitelman tai keskittyä vain yhteen tiettyyn osa-alueeseen, kuten hakukoneoptimointiin.

ER-tuki ja Kari Oksanen ovat tehneet markkinointi aina vuodesta 1987 alkaen toimien välillä enemmän ravintola-alalla, IT-alalla ja monilla muilla sektoreilla, joten meiltä voit saada todellista apua perustuen vuosien kokemukseen ja nykyaikaisten analytiikkasovellusten käyttöön.

Kuka tarvitsee markkinointikonsultin apua?

Monet yritykset ja yrittäjät turvautuvat markkinointikonsultin apuun eri syistä. Aloittavat yrittäjät saattavat kaivata ohjausta markkinointistrategian luomisessa, kun taas kokeneemmat yritykset voivat etsiä keinoja parantaa olemassa olevia markkinointitoimenpiteitä.

Markkinointikonsultin palvelut voivat olla erityisen arvokkaita silloin, kun yritys haluaa laajentua uusille markkinoille tai kohdentaa markkinointia tiettyihin kohderyhmiin. Tässä tapauksessa ulkopuolinen asiantuntija voi tuoda uusia näkökulmia ja auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja haasteita, joita yritys ei ole itse huomannut.

Me neuvomme ja autamme sanoen asiat suoraan. Kaikki eivät tästä ole vuosien aikana pitäneet, mutta mielestämme on parasta sanoa suoraan omat ajatuksemme, muuten konsultointi ei toimi.

Milloin on oikea aika palkata markkinointikonsultti?

Oikea aika palkata markkinointikonsultti voi riippua monista tekijöistä, kuten yrityksen koosta, toimialasta ja tavoitteista. Jos yritys kokee, että markkinointi ei tuota haluttuja tuloksia tai että se ei ole varma, mihin markkinointiponnistuksia kannattaisi kohdistaa, konsultin palkkaaminen voi olla hyvä idea.

Toisaalta, jos yritys on vasta perustettu ja markkinointibudjetti on rajallinen, voi olla järkevämpää keskittyä ensin perusasioihin ja palkata konsultti vasta myöhemmässä vaiheessa. Markkinointikonsultin palkkaaminen voi olla investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, mutta se vaatii myös taloudellista panostusta.

Miten valita oikea markkinointikonsultti?

Valitessaan markkinointikonsulttia yrityksen kannattaa ottaa huomioon useita seikkoja. Koulutus, kokemus ja erikoisosaaminen ovat tärkeitä tekijöitä, mutta myös henkilökohtainen kemia ja yhteensopivuus ovat merkittäviä.

Konsultin valinnassa voi olla hyödyllistä pyytää suosituksia ja referenssejä, sekä selvittää, millaisia tuloksia konsultti on saanut aikaan aiemmissa projekteissa. Vertailu eri vaihtoehtojen välillä ja perusteellinen taustatutkimus voivat auttaa löytämään parhaiten yrityksen tarpeisiin sopivan konsultin.

Markkinointikonsultin tehtävät listattuna

Markkinointikonsultin tehtävät voivat vaihdella suuresti, mutta alla on muutamia yleisiä tehtäviä:

  1. Markkinointistrategian suunnittelu ja kehittäminen
  2. Markkinatutkimus ja kilpailija-analyysi
  3. Brändin kehittäminen ja brändistrategia
  4. Sosiaalisen median strategia ja hallinta
  5. Hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi
  6. Sisältömarkkinointi
  7. Asiakkuuksien hallinta ja CRM-järjestelmien hyödyntäminen
  8. Mainonnan suunnittelu ja toteutus
  9. Myynnin ja markkinoinnin yhteistyön kehittäminen

Miten yrittäjä voi hyötyä markkinointikonsultista?

Markkinointikonsultin palkkaaminen voi tarjota yrittäjälle monia etuja. Konsultti voi tuoda yritykseen uusia näkökulmia ja oivalluksia, jotka voivat auttaa ymmärtämään markkinoita paremmin ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia.

Lisäksi konsultti voi auttaa yrittäjää säästämään aikaa ja resursseja. Markkinointi voi olla aikaa vievää ja monimutkaista, ja yrittäjän ei aina ole järkevää yrittää hallita kaikkea itse. Asiantuntijan apu voi olla korvaamatonta esimerkiksi silloin, kun yritys pyrkii laajentumaan tai kehittämään uusia tuotteita.

Yhteenveto

Markkinointikonsultin tehtävät ja rooli voivat olla monimuotoisia, ja konsultin apua voi hyödyntää eri vaiheissa yrityksen elinkaarta. Eri yritykset ja yrittäjät voivat hyötyä konsultin palveluista eri tavoin, mutta yleisesti ottaen konsultti voi tarjota asiantuntemusta, joka auttaa yritystä saavuttamaan liiketoiminnalliset tavoitteensa. Valitessaan konsulttia yrityksen kannattaa tehdä huolellinen taustatutkimus ja miettiä tarkkaan, millaista apua se kaipaa.