Miksi maksaisit yritykset verkkosivuista tuhansia euroja – kun toimivat sivut saat kenties satasilla

Me olemme toimineet kotisivujen kanssa jo 90-luvulta lähtien. Nykyäänkin niitä teemme silloin tällöin lähinnä paikallisille yrityksille, sillä meillä ei ole varsinaista mielenkiintoa lähteä rakentamaan mitään maailmanvalloittavia kymmenien tuhansien tuotteiden verkkokauppoja. Tässä samalla olemme kuitenkin usein törmänneet eri kanavissa keskusteluihin verkkosivustojen hinnoittelusta – ja siitä, kuinka laaja hintaskaala niissä on – mutta niinhän on autoissakin, ja jokainen niistä kuitenkin suorittaa sen perustoimintonsa.

Ei siis ole mikään ihme, että tavalliselle paikalliselle yritykselle perustettavat kotisivut eli verkkosivut voivat maksaa tuhansia euroja, tai satoja euroja – riippuen täysin lähtökohdista, ja kuinka hyvin tavoitteet ovat tiedossa – sekä tottakai siitä, keneltä yrittäjä tai yritys tilaa työn. Esimerkiksi meiltä yritys voi saada alkukonsultoinnin ja tarvekartoituksen, varsinaisten kotisivujen rakentamisen nykyään wordpress-alustalle, sivuston teknisen ylläpidon, palvelintilan sekä tarvittaessa myös domainin hallinnan ja sähköpostitkin. Meiltä on mahdollista saada myös online projektinhallinta ja asiakastyöväline, jos sellaiseen on tarvetta.

Mistä kotisivujen hinta muodostuu – tai mistä sen pitäisi muodostua?

Yrityksen verkkosivut ovat tärkeä osa modernia markkinointia ja viestintää. Ne ovat yrityksen virtuaalinen käyntikortti, joka tarjoaa asiakkaille tietoa yrityksestä, sen tuotteista tai palveluista ja yhteystiedoista. Verkkosivujen suunnittelu ja kehittäminen edellyttää monen eri tekijän huomioimista.

Tässä on joitakin perusasioita, jotka tulisi huomioida yrityksen verkkosivuja suunnitellessa:

  1. Selkeä ja helppokäyttöinen ulkoasu: Verkkosivujen ulkoasu on tärkeä ensivaikutelman muodostamisessa. Sivujen tulisi olla selkeitä, helppokäyttöisiä ja niiden tulisi heijastaa yrityksen brändiä ja tyyliä. Sivujen tulee olla suunniteltu siten, että käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedot helposti ja nopeasti. Tässä on yksi iso tekijä hinnoittelussa, graafinen suunnittelu voi maksaa helposti tuhansia euroja, mutta onko se välttämätöntä, ainakaan jokaisessa projektissa?
  2. Responsiivinen suunnittelu: Verkkosivujen tulisi toimia hyvin erilaisilla laitteilla, kuten tietokoneilla, tableteilla ja mobiililaitteilla. Siksi responsiivinen suunnittelu on tärkeää, jotta sivut näkyvät ja toimivat optimaalisesti kaikilla laitteilla. Responsiivisuus tulee nykyään esimerkiksi WordPress-alustalla pitkälti valmiina – totta kai sivustoa pitää testata ja välillä sivuston rakentaja joutuu tekemään pientä koodimuutostakin.
  3. Hakukoneoptimointi (SEO): Verkkosivut tulisi suunnitella hakukoneoptimointi huomioiden, jotta ne löytyvät helposti hakutuloksista. Sivujen tulee olla optimoitu tärkeimpien hakusanojen ja avainsanojen ympärille, jotta hakukoneet voivat helposti indeksoida sivut ja ne saavat paremman sijoituksen hakutuloksissa. Tässä tärkeätä on se alun konsultointi – ja tietämys siitä, miksi kotisivut ovat yleensäkään tulossa, ja mikä sivuston tehtävänä on.
  4. Laadukas sisältö: Verkkosivujen sisällön tulisi olla laadukasta ja informatiivista. Sivuilla tulisi olla selkeästi esillä yrityksen tuotteet ja palvelut, niiden hyödyt ja käyttötarkoitukset. Sivuilla tulisi myös olla yhteystiedot ja mahdollisuus ottaa yhteyttä yritykseen. Tämä on hyvinkin yhteydessä hakukoneisiin ja tuohon tarveajatteluun – useimmiten tämä jää yrityksen itsensä tehtäväksi, eikä siten sisällä kotisivuprojektin hinnoitteluun!
  5. Ylläpito ja päivitys: Verkkosivut tulisi suunnitella siten, että niitä on helppo ylläpitää ja päivittää. Sivujen tulisi olla muokattavissa ilman suuria teknisiä taitoja. Sivujen ylläpidon ja päivityksen tärkeys korostuu erityisesti silloin, kun yrityksen tarjonta tai toiminta muuttuu. Osa yrityksistä ei edes halua tehdä tätä itse, vaan haluaa maksaa ulkopuoliselle taholle ylläpidosta ja päivittämisestä.
  6. Turvallisuus: Verkkosivujen tulee olla turvalliset käyttää. Yrityksen tulisi varmistaa, että verkkosivut ovat suojattuja haittaohjelmilta ja muilta verkkoriskeiltä. WordPress-alustan suhteen tämä lähinnä tarkoittaa päivityksistä huolehtimista sekä sivuston arkistojen ylläpitämistä.
  7. Sosiaalisen median integrointi: Yrityksen verkkosivut tulisi integroida sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin. Tämä mahdollistaa yrityksen viestinnän ja markkinoinnin tehokkaamman ja monipuolisemman toteuttamisen. Tässäkin iso kysymys liittyy alun tavoitteiden asetteluun sekä yrityksen omaan suunnitteluun ja toimintaan liittyen markkinointiin – haluataanko esimerkiks kotisivut toimittaneelta yritykseltä tähän panosta jatkossa?
  8. Analytiikan seuranta: Verkkosivujen suunnittelun ja kehittämisen aikana tulisi ottaa huomioon myös analytiikan seuranta. Sivujen tulee olla integroitu analytiikkatyökaluihin, jotta yritys voi seurata sivujen kävijämääriä, käyttäytymistä ja muita tärkeitä mittareita. Varsinkin hakukonemarkkinointi ja hakusanamarkkinointi vaativat kohtuullisen aktiivista seurantaa, ja siihen oikeita välineitä.
  9. Yrityksen tarpeet ja tavoitteet: Lopuksi ja aluksi, verkkosivujen suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi huomioida yrityksen tarpeet ja tavoitteet. Sivujen tulee tukea yrityksen liiketoimintastrategiaa ja auttaa saavuttamaan asetetut tavoitteet, kuten myynnin kasvattamisen tai brändin tunnettuuden lisäämisen.

Yrityksen verkkosivut ovat siis tärkeä osa yrityksen markkinointia ja viestintää. Sivujen suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi huomioida ulkoasun selkeys ja käyttöystävällisyys, responsiivisuus, hakukoneoptimointi, sisällön laatu, ylläpidettävyys ja päivitettävyys, turvallisuus, sosiaalisen median integrointi ja analytiikan seuranta. Tärkeintä kuitenkin on huomioida yrityksen tarpeet ja tavoitteet, jotta verkkosivuista saadaan mahdollisimman tehokkaat liiketoiminnan kannalta.

Paljonko sivut maksavat kauttamme?

Jos yritys haluaa pelkät kotisivut, eikä ole kiinnostunut konsultoinneista tai pidemmälle menevästä markkinointisuunnittelusta, voi kotisivujen hinta olla satoja euroja, mutta tämä ei ole meidän toimintatapamme. Me haluamme oikeasti auttaa yrittäjää ja yritystä ja siksi tietää ne syyt, miksi kotisivut halutaan – ja samalla, mitkä ovat yrityksen myynnin ja näkyvyyden tavoitteet. Näitä tavoitteita kun lähdetään täyttämään, nousee oman projektimme hinta 1500 eurosta lähtien ylöspäin, mutta kannattaa ymmärtää, että se varsinainen kotisivujen tekninen rakentaminen on vain yksi osa kokonaisuutta.

Lisää SEO ja SEM asioista: https://apuayritykselle.fi/