Mitä markkinointi on?

Markkinointi ei ole myyntiä, se ei ole mainontaa – markkinointi on jotain aivan muuta. Olen tehnyt töitä pääsääntöisesti pienten yritysten ja niiden yrittäjien kanssa kohta sen 30 vuotta, ja käytännössä olen koko sen ajan tehnyt sekä mainontaa, myyntiä että markkinointia.

Wikipedia:

Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Keinoja ovat mm. asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, tutkiminenselvennä, suunnittelu, toimeenpanoselvennä ja valvontaselvennä.Siihen liittyvät itse tuotteen tai palvelun suunnittelu houkuttelevaksi, sen tuominen ostajien helposti saataville (ns. jakelutie), tuotteesta ja tuotemerkistä ja niiden ominaisuuksista kertominen ostajille (myynti ja markkinointiviestintä) sekä oikeanlainen hinnoittelu, jolla tuotteet saadaan kaupaksi kannattavasti. Palvelujen markkinoinnissa korostuvat lisäksi palveluhenkilöstön taidot, palveluprosessin sujuvuus sekä palvelutoiminnan fyysiset puitteet.

Markkinointi ei ole myyntiä – se on sen mahdollistamista

Muistan kun muutama vuosi sitten otin vastaan pestin Lohjan keskustankehittämisyhdistyksessä, sen toiminnasta operatiivisesti vastaavana tahona työni oli tehdä hallituksen minulle asettamat tehtävät ja omalla tavallani yrittää saada keskustan liikkeet ja yrittäjät puhaltamaan yhteiseen hiileen. Yksi ensimmäisistä työtehtävistäni sisälsi henkilökohtaisen käynnin jokaisen jäsenyrityksen luona, jossa esitin heille muutaman yksinkertaisen kysymyksen. Yksi näistä kysymyksistä oli "mikä on yrityksesi kohderyhmä, tai keitä ovat kohderyhmäsi" – vastaus yllätti, sillä 9/10 yrityksestä vastasi minulle sanalla "kaikki".

Markkinointia ja mainontaakin ajatellen ei yrityksen kohderyhmänä voi olla kaikki. Yritys voi kyllä myydä kaikille, mutta yritys ei voi markkinoida kaikille. Jos lähtökohtana on se, että yrityksellä ei ole oikeastaan minkäänlaista kuvaa, siitä kenelle se markkinoi omia tuotteitaan, ollaan aika alkutilassa. Jokasen yrittäjän tulisi tehdä selvä liiketoimintasuunnitelma, josta selviää, mikä on yrityksen kohderyhmä(t). Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä aina palata tasaisin väliajoin (vaikka kerran vuodessa) ja tehdä tarvittavia tarkennoksia ja muutoksia – elämme alati nopeammin muuttuvassa maailmassa, missä mikään ei tunnu olevan pysyvää.

Jos sinulla on pieni yritys, rajallinen budjetti, mutta haluat tulla toimeen yrityksesi toiminnan kautta, etkä rahoita elämääsi jostain muualta tulevilla rahoilla – mutta et myöskään tiedä miten markkinoida tai mainostaa yritystäsi, mitä ovat ne mahdolliset keinot saada myynti nousuun – voit aina ottaa yhteyttä. Ensimmäinen tapaaminen ei vielä maksa mitään, mutta voi aloittaa tuottavan yhteistyön tuleville vuosille.

Ja muista, yksikään kysymys ei ole liian tyhmä!