Hakukoneet ja avainsanat

Miten hakusanojen analysointi vaikuttaa asiakaskokemukseen ja konversioihin

Aloitetaan ensin vastaamalla kysymykseen, mikä on on konversio:

Konversio tarkoittaa yleisesti sitä, kun verkkosivuston kävijä suorittaa jonkin ennalta määritellyn toiminnon, kuten tekee ostoksen, klikkaa linkkiä, tilaa uutiskirjeen tai täyttää yhteydenottolomakkeen. Konversio voi myös tarkoittaa muita toimintoja, kuten videon katsomista, sosiaalisen median seuraamista tai jopa puhelimen soittamista yritykseen.

Konversion määritelmä voi vaihdella yrityksestä ja alustasta toiseen, mutta yleisesti ottaen se on mittari, joka kertoo, kuinka tehokkaasti verkkosivusto saavuttaa tavoitteensa. Konversioaste kuvaa sitä, kuinka suuri osa sivuston kävijöistä suorittaa halutun toiminnon. Se lasketaan kaavalla: (Konversioiden määrä / Sivuston kävijöiden määrä) x 100.

Konversion merkitys liiketoiminnalle

Konversio on erittäin tärkeä mittari digitaalisessa markkinoinnissa ja verkkokaupassa, sillä se kertoo, kuinka hyvin sivusto pystyy muuttamaan liikenteen arvokkaiksi toiminnoiksi. Korkea konversioaste tarkoittaa yleensä, että sivusto on käyttäjäystävällinen, tarjoaa arvoa kävijöille ja vastaa heidän tarpeisiinsa ja odotuksiinsa.

Konversion seuranta ja optimointi ovat keskeisiä toimintoja, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei. Tämä tieto on arvokasta, sillä se auttaa kohdentamaan markkinointiponnistuksia ja resursseja tehokkaammin. Esimerkiksi, jos tietty laskeutumissivu ei tuota toivottua konversioastetta, voidaan sivua muokata tai testata erilaisia elementtejä, kuten otsikoita, kuvia tai toimintakehotuksia (CTA), parantamaan tuloksia.

Konversio on keskeinen mittari, joka kertoo, kuinka hyvin verkkosivusto saavuttaa tavoitteensa, olivatpa ne sitten myynti, liidien kerääminen tai muu toiminta. Konversioasteen seuranta ja optimointi ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään asiakaskäyttäytymistä ja kohdentamaan resursseja tehokkaammin.

Hakusanojen merkitys asiakaskokemukselle

Hakusanojen analysointi on tärkeä osa digitaalista markkinointia ja verkkokaupan optimointia. Se auttaa ymmärtämään, mitä potentiaaliset asiakkaat etsivät ja miten he navigoivat verkkosivustolla. Tämä tieto on arvokasta, sillä se mahdollistaa verkkosivuston sisällön ja rakenteen mukauttamisen käyttäjien tarpeisiin.

Kun hakusanoja analysoidaan ja niiden perusteella tehdään muutoksia, asiakaskokemus paranee usein huomattavasti. Esimerkiksi, jos verkkokauppa huomaa, että useat käyttäjät etsivät tiettyä tuotetta tai palvelua, mutta eivät löydä sitä helposti, voidaan sivustoa muokata niin, että tuote tai palvelu on helpommin löydettävissä. Tämä vähentää asiakkaan turhautumista ja parantaa kokemusta.

Yksi tapa kehittää markkinointia oman valitun hakusanan parissa on luoda tähän hakusanaan perustuvia vieraskirjoituksia toisille sivustoille – me ER-tuessa autamme tässä.

Konversion parantaminen

Hakusanojen analysointi ei ole vain asiakaskokemuksen parantamista, vaan se on myös keskeinen tekijä konversion optimoinnissa. Konversio tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, kuinka moni sivuston vierailija tekee toivotun toiminnon, kuten ostoksen tai uutiskirjeen tilauksen.

Kun tiedetään, mitä hakusanoja käyttäjät käyttävät ja mitä he etsivät, voidaan sivuston elementtejä – kuten CTA-painikkeita, tuotekuvauksia ja arvosteluja – optimoida näiden tietojen perusteella. Tämä lisää todennäköisyyttä, että käyttäjä tekee ostoksen tai muun toivotun toiminnon, mikä puolestaan parantaa konversioastetta.

Hakusanojen analysoinnin työkalut

On olemassa useita työkaluja, jotka auttavat hakusanojen analysoinnissa. Yleisimpiä näistä ovat Google Analytics, Google Search Console ja erilaiset SEO-työkalut.

Nämä työkalut tarjoavat tietoa siitä, mitkä hakusanat tuovat eniten liikennettä, kuinka kauan käyttäjät viipyvät sivustolla ja mitä polkuja he seuraavat. Tämä tieto on arvokasta, kun halutaan ymmärtää, miten asiakaskokemusta ja konversiota voidaan parantaa.

Käytännön toimenpiteet

  1. Tee hakusana-analyysi säännöllisesti.
  2. Mukauta sivuston sisältöä analyysin perusteella.
  3. Testaa erilaisia CTA-painikkeita ja niiden sijoittelua.
  4. Seuraa konversioasteen muutoksia ja tee tarvittavat säädöt.
  5. Pidä silmällä kilpailijoiden toimia ja hakusanoja.

Yhteenveto

Hakusanojen analysointi on keskeinen osa sekä asiakaskokemuksen että konversion optimointia. Se antaa arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaat etsivät ja kuinka he käyttäytyvät sivustolla. Tämän tiedon avulla voidaan tehdä muutoksia, jotka tekevät sivustosta käyttäjäystävällisemmän ja kannustavat toimintaan, mikä puolestaan parantaa konversioastetta.

Kun hakusanojen analysointi tehdään oikein ja siihen reagoidaan tehokkaasti, se voi merkittävästi parantaa sekä asiakaskokemusta että konversioastetta. Tämä ei ole vain yksittäinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä seurantaa ja päivitystä.