Miten teet hyvän markkinointisuunnitelman?

Jos et ole koskaan tehnyt omasta toiminnastasi mitään kuvausta, vaikka liiketoimintasuunnitelmaa, voi hyvän ja toimivan markkinointisuunnitelmankin tekeminen olla hankalaa. Markkinointi- ja myynti pitäisivät olla suunniteltuja toimia yrityksen tulevaisuudelle, tavoitteena yleensä yrityksen toiminnan, ja/tai myynnin kehittäminen.

Yrityksellä pitäisi olla markkinointisuunnitelma, koska se auttaa yritystä määrittämään ja toteuttamaan tavoitteellisen ja tehokkaan markkinointistrategian. Markkinointisuunnitelma antaa yritykselle selkeän suunnan ja tavoitteet, ja se toimii apuvälineenä yrityksen markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä.

Markkinointisuunnitelma voi sisältää tietoja yrityksen tavoitteista, markkinoinnin budjetista, kohderyhmästä, kilpailijoista ja markkinointikanavista. Sen avulla yritys voi määrittää, mitkä markkinointitoimet ovat tehokkaimpia ja tehdä tarvittavat muutokset nopeasti ja tehokkaasti.

Markkinointisuunnitelma voi myös auttaa yritystä järjestämään ja koordinoimaan markkinointitoimiaan ja varmistamaan, että kaikki markkinoinnin resurssit käytetään tehokkaasti ja tehokkaasti.

Lopuksi, markkinointisuunnitelma voi auttaa yritystä mittaamaan ja arvioimaan markkinointistrategian tehokkuutta ja tuloksia, mikä mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja kehittämisen.

Kaiken kaikkiaan markkinointisuunnitelma on tärkeä apuväline yrityksen markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä, ja se on välttämätön yrityksen menestykselle ja kasvulle pitkällä aikavälillä.

Mitä markkinointisuunnitelmassa pitäisi ottaa huomioon

Markkinointisuunnitelma koostuu useista eri osa-alueista, jotka ovat tarpeen yrityksen markkinoinnin ja myynnin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeimmät näistä osa-alueista ovat:

 1. Tavoitteet ja strategia: Tässä vaiheessa määritellään yrityksen tavoitteet ja markkinointistrategia. Tämä sisältää yleisesti yrityksen tavoitteet, markkinoinnin ja myynnin tavoitteet sekä tavoitteiden mittarit.
 2. Kohderyhmä ja kilpailijat: Tässä osa-alueessa määritellään yrityksen kohderyhmä ja kilpailijat. Tämä sisältää tietoja kohderyhmän demografiasta, tarpeista, haluista ja käyttäytymisestä, sekä kilpailijoiden vahvuuksista ja heikkouksista.
 3. Markkinointikanavat: Tässä osa-alueessa määritellään markkinointikanavat, joilla yritys tavoittaa kohderyhmänsä. Tämä sisältää tietoja perinteisistä ja digitaalisista markkinointikanavista, kuten sosiaalista mediaa, verkkosivuja, sähköpostimarkkinointia jne.
 4. Markkinointibudjetti: Tässä osa-alueessa määritellään yrityksen markkinointibudjetti ja kuinka se jakautuu eri markkinointikanaville.
 5. Toimeenpanosuunnitelma: Tässä osa-alueessa määritellään, miten yritys aikoo toteuttaa ja hallita markkinointistrategiaansa. Tämä sisältää tietoja vastuista, aikatauluista ja mittareista.
 6. Tulosten arviointi ja jatkuva kehittäminen: Tässä osa-alueessa määritellään, miten yritys arvioi ja jatkuvasti kehittää markkinointistrategiaansa ja saavutettuja tuloksia.

Nämä ovat yleisimmät markkinointisuunnitelmaan kuuluvat osa-alueet, mutta ne voivat vaihdella yrityskohtaisesti ja riippuen yrityksen tarpeista ja tavoitteista.

Markkinointisuunnitelma on yrityksen tärkeä strateginen dokumentti, joka määrittelee yrityksen tavoitteet ja taktiikat markkinoinnin alalla. Se sisältää seuraavat elementit eri sanoin kuin edellisessä listauksessa 🙂

 • Markkinointitavoitteet: Määrittele, mitä haluat saavuttaa markkinoinnilla ja miten ne liittyvät yrityksen yleisiin tavoitteisiin.
 • Markkinointianalyysi: Tutki kilpailijoita, asiakkaita ja markkinatilanteen.
 • Markkinointistrategia: Määrittele, miten yritys aikoo erottua kilpailijoista ja saavuttaa tavoitteensa.
 • Tuote- ja palvelutarjonta: Määrittele yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut sekä niiden erot kilpailijoihin verrattuna.
 • Markkinointibudjetti: Määrittele, kuinka paljon yritys aikoo käyttää markkinointiin ja mihin tarkoituksiin.
 • Markkinointitoimenpiteet: Määrittele tarkasti, mitkä toimenpiteet yritys aikoo toteuttaa saavuttaakseen tavoitteensa.
 • Seuranta ja arviointi: Määrittele, miten yritys seuraa ja arvioi markkinointistrategian toteutumista ja sen tehokkuutta.

Tämä on perusluettelo, ja jokainen markkinointisuunnitelma voi sisältää erilaisia elementtejä riippuen yrityksen tavoitteista ja tarpeista. Markkinointisuunnitelman tärkein tehtävä on antaa yritykselle selkeä suunta ja luoda perusta tavoitteiden saavuttamiseen.

Ps. Me olemme tehneet useiden yritysten kanssa tavoitteellisia markkinointisuunnitelmia budjetteineen, eli mikäli tarvitset konsultointia, ota yhteyttä vapaamuotoisesti myynti@ertuki.fi ja katsotaan mitä voimme tehdä hyväksenne. Olemme tehneet näitä niin ravintoloille, kuin hyvinvointiin ja asiantuntijapalveluille.

Ps2. muistatko vielä AIDA:n?

AIDA on lyhenne sanoista Awareness (huomion herättäminen), Interest (mielenkiinnon herättäminen), Desire (halun herättäminen) ja Action (toimenpide, esimerkiksi ostaminen). AIDA on yleisesti käytetty malli markkinoinnin ja mainonnan suunnitteluun, ja se auttaa yrityksiä luomaan ja järjestämään markkinointiviestinnän prosessin, joka johtaa potentiaalisen asiakkaan päätökseen tehdä ostos. Tämä malli kuvaa prosessia, jossa asiakas herätetään huomion, luodaan mielenkiinto ja halu, ja lopuksi saadaan aikaan toimenpide, kuten ostaminen. Tuotatko sinä materiaalisia ja toimintasi tätä tukemaan?