Suosituimmat lainatyypit

Positiivinen luottorekisteri

Positiivinen luottorekisteri on tietojärjestelmä, joka kerää tietoja henkilöiden ja yritysten luotoista ja veloista. Toisin kuin negatiivinen luottorekisteri, joka keskittyy maksuhäiriömerkintöihin, positiivinen rekisteri sisältää tiedot kaikista aktiivisista luotoista, mukaan lukien esimerkiksi asuntolainat, kulutusluotot ja luottokorttivelat. Tämän tiedon avulla voidaan saada kokonaisvaltaisempi kuva yksilön tai yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Rekisterin tavoitteena on auttaa lainanantajia arvioimaan luotonhakijoiden maksukykyä realistisemmin. Tietojen avulla voidaan estää ylivelkaantuminen ja parantaa luotonantoa koskevaa päätöksentekoa. Positiivinen luottorekisteri auttaa myös lainanhakijoita, sillä se voi osoittaa heidän kykynsä hoitaa lainojaan asianmukaisesti.

Rekisterin toimintaperiaatteet

Positiivisen luottorekisterin keskeinen periaate on kerätä tietoa kaikista voimassa olevista luotoista. Tämä tieto sisältää luoton määrän, takaisinmaksuehdot ja lainan voimassaolon ajan. Rekisteriin merkitään myös tiedot ajallaan maksetuista eristä, mikä auttaa luomaan kattavan kuvan henkilön tai yrityksen taloudellisesta käyttäytymisestä.

Luottotietoyhtiöt vastaavat tiedon keräämisestä ja ylläpidosta. Yksityisyyden suoja on tärkeässä asemassa, ja rekisteriin tallennettavat tiedot ovat luottamuksellisia. Tiedot ovat saatavilla vain niille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus niiden tarkasteluun, kuten pankeille ja muille rahoituslaitoksille.

Hyödyt ja merkitys

Positiivisen luottorekisterin hyödyt ovat moninaiset. Yksi sen päähyödyistä on se, että se auttaa lainanantajia tekemään tarkempia arvioita luotonhakijoiden taloudellisesta tilanteesta. Tämä vähentää luotonantajan riskiä ja auttaa estämään ylivelkaantumista. Rekisteri voi myös edistää vastuullista lainanottoa, sillä se kannustaa ihmisiä hoitamaan velvoitteensa ajallaan.

Lisäksi positiivinen luottorekisteri tuo läpinäkyvyyttä rahoitusmarkkinoille. Se tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille luotonhakijoille osoittaa luottokelpoisuutensa, mikä on erityisen tärkeää henkilöille, joilla ei ole aiempaa luottohistoriaa.

Mahdolliset haasteet

Vaikka positiivisen luottorekisterin hyödyt ovat selkeitä, sen käyttöönottoon liittyy myös haasteita. Yksi suurimmista haasteista on tietosuoja. On tärkeää varmistaa, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Lisäksi on varmistettava, että rekisterin tiedot ovat ajan tasalla ja tarkat, jotta vältetään virheellisten tietojen aiheuttamat ongelmat.

Toinen haaste liittyy rekisterin ylläpitoon ja hallinnointiin. On tärkeää, että rekisterin ylläpitäjät ovat luotettavia ja että heillä on tarvittavat resurssit tiedon ylläpitämiseen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että rekisteriin pääsevät käsiksi vain ne tahot, joilla on siihen oikeutettu tarve.

Lista positiivisen luottorekisterin ominaisuuksista

  • Luottotiedot: Kaikki aktiiviset luotot, mukaan lukien asuntolainat, kulutusluotot ja luottokorttivelat.
  • Maksuhistoria: Tiedot ajallaan maksetuista eristä ja lainojen hoitamisesta.
  • Luoton määrä ja ehdot: Lainan summa, takaisinmaksuehdot ja voimassaoloaika.
  • Yksityisyydensuoja: Tietojen turvallinen käsittely ja käyttöoikeuden rajoittaminen.
  • Tietojen ajantasaisuus: Säännöllinen päivitys ja tarkkuuden varmistaminen.

Lopputulema

Positiivinen luottorekisteri tarjoaa monia etuja sekä lainanantajille että -ottajille. Se edistää taloudellista vakautta ja vastuullista lainanottoa sekä tuo läpinäkyvyyttä luotonantoprosessiin. Vaikka haasteita on, positiivisen luottorekisterin hyödyt voivat merkittävästi edistää terveempää taloudellista ympäristöä.

Positiivinen luottotietorekisteri on avautunut – luotonantajat aloittavat rekisterin hyödyntämisen luottopäätöksissä

Positiivinen luottotietorekisteri ja yksityishenkilön sähköinen asiointipalvelu ovat avautuneet tänään 1.4.2024 noin klo 12.00. Luotonantajat ovat ilmoittaneet luottojaan rekisteriin helmikuun alusta saakka. Tästä päivästä lähtien ne myös aloittavat rekisterin tietojen hyödyntämisen luottopäätöksiä tehdessään.

Positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö on kattava. Rekisterin luottojen prosentuaalinen euromäärä on ylittänyt Suomen Pankilta saadun vertailuluvun 143 miljardia euroa, vaikka kaikki luotonantajat eivät ole ilmoittamista vielä aloittaneet. Syitä arvion ylittymiselle voi olla useita, yhtenä se, että rekisteriin ilmoitetaan sellaisia luottoja, joita Suomen Pankin tilastoinnissa ei ole mukana. 

– Jos sähköisessä asiointipalvelussasi ei näy kaikkia luottojasi, kyse saattaa olla siitä, ettei kyseinen luotonantaja ole vielä saanut kaikkia tietoja ilmoitettua rekisteriimme. Jos huomaat omissa luotoissasi puutteita, odota rauhassa – luotonantajat päivittävät tietojaan rekisteriin jatkuvasti. Puutteista ei tarvitse olla yhteydessä positiiviseen luottotietorekisteriin tai Verohallintoon, sanoo hankejohtaja Aino Sarakorpi.

Tietojen ilmoittamisen -verkkosivullamme kerromme ilmoittamisesta tarkemmin sekä siitä, mitkä organisaatiot eivät ole vielä ilmoittaneet rekisteriin lainkaan tietoja.

Luotonantajat hyödyntävät rekisteriä luottoa myöntäessään

Kun henkilö hakee uutta lainaa, luotonantajat kuten pankit, tarkistavat rekisteristä hänen lainatilanteensa ja pystyvät näin aiempaa paremmin arvioimaan hänen maksukykyään. Rekisterin tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista ja tuoda luotonantajille aiempaa enemmän ajantasaista tietoa luottopäätöksen tueksi.

Yksityishenkilöille rekisteri tarjoaa näkymän omiin luottoihinsa, minkä pohjalta he voivat myös itse saada paremman kokonaisnäkymän taloudelliseen tilanteeseensa. Rekisteriin on tallennettu muun muassa yksityishenkilöiden kuluttajaluotot, asunto- ja opintolainat sekä luottokorttien luottosaldot.

– Yksityishenkilöiden ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä mitään, kun rekisteri avautuu. He voivat kuitenkin tutustua sähköiseen asiointipalveluun ja tarkastella omien luottojensa tietoja. Rekisterissä voi myös käydä asettamassa itselleen vapaaehtoisen luottokiellon, vaikka luottojen tiedoissa olisikin vielä puutteita, Sarakorpi taustoittaa.

Luottotietorekisteriotetta ei muodostu automaattisesti

Yksityishenkilön sähköisessä asiointipalvelussa ei automaattisesti näy luottotietorekisteriotetta. Sellainen muodostuu vain, kun henkilö hakee uutta luottoa tai muutosta olemassa olevaan luottosopimukseensa.

– Oman luottotietorekisteriotteensa asiakas näkee vain silloin, jos luotonantaja on hänestä sellaisen tilannut. Rekisterissä näkyy tieto siitä, kuka luotonantaja rekisteriotetta on pyytänyt, milloin ja mitä varten. On siis todennäköistä, että jos kirjaudut rekisteriin tänään, siellä ei ole luottotietorekisteriotetta, ainoastaan voimassa olevat luottosi. Jos olet kuitenkin hakenut uutta luottoa tänään rekisterin jo avauduttua, niin silloin rekisteriin on muodostunut luottotietorekisteriote, Sarakorpi huomauttaa.

Kuka tahansa ei voi hyödyntää rekisterissä olevia tietoja. Laissa on määritelty tarkasti, kuka rekisterin tietoja saa hyödyntää ja mitä tietoja rekisteriin kerätään. Rekisterissä näkyvät henkilöille myönnetyt luotot sekä tiedot luottojen maksuviiveistä, mutta eivät esimerkiksi luottokortilla tehdyt yksittäiset maksut. Rekisterissä ei näy myöskään maksuhäiriömerkintöjä, asiakkaan kaikkia osamaksuja tai mahdollista ulosottotilannetta.