PR-artikkeli ja natiiviartikkeli – mitä niillä on yhteistä

PR-artikkeli ja natiiviartikkeli ovat molemmat artikkelityyppejä, jotka voivat ilmestyä lehdessä tai muussa mediassa. Niillä on yhteistä se, että niiden tarkoituksena on informoida ja viestiä jostakin asiasta kohdeyleisölle. PR-artikkeli on yritykselle erittäin hyödyllinen tapa tehdä markkinointia.

PR-artikkeli

PR-artikkelissa yritys tai organisaatio maksaa artikkelin julkaisusta ja sen tarkoituksena on yleensä mainostaa yrityksen tuotetta, palvelua tai tapahtumaa. PR-artikkelia ei ole kirjoitettu objektiivisesti ja se voi sisältää yksipuolista ja positiivista sisältöä.

Toimituksellinen osasto voi päättää, hyväksyykö se ehdotuksen ja kirjoittaako se artikkelin. Jos ehdotus hyväksytään, toimituksellinen osasto voi joko kirjoittaa artikkelin itse, tai antaa sen kirjoitustehtävän yrityksen tai organisaation palkkaamalle kirjoittajalle tai viestintätoimistolle. Artikkelin sisällöstä sovitaan etukäteen, mutta toimituksellinen osasto voi tehdä muutoksia artikkeliin, jotta se vastaisi paremmin lehden tyyliä ja vaatimuksia.

PR-artikkelit ovat yleensä maksullisia ja niiden tarkoituksena on mainostaa yrityksen tai organisaation tuotetta, palvelua tai tapahtumaa. Ne voivat olla hyödyllisiä, kun yritys haluaa tavoittaa suuremman yleisön tai kertoa uutisesta, joka ei ehkä muuten olisi saanut huomiota. Kuitenkin, lukijan on hyvä muistaa, että PR-artikkeli on yleensä yrityksen omaa markkinointiviestintää eikä objektiivista journalismia, joten lukijan on syytä suhtautua siihen kriittisesti.

Sisällön lehdessä ilmestyvään PR-artikkeliin kirjoittaa useimmiten toimituksemme, ja artikkeli lähetetään asiakkaalle, joka voi vielä muuttaa sisältöä ennen sen julkaisua. Lehti pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vielä tässäkin vaiheessa olla julkaisematta tekstejä, jotka eivät sovi lehteen, tai ovat loukkaavia tai peräti laittomia, tai paikkaansa pitämättömiä.

Ykkös-Lohjan toimitus

Natiiviartikkeli

Natiiviartikkeli puolestaan on toimituksellinen artikkeli, joka on kirjoitettu samalla tavalla kuin lehden muutkin artikkelit ja on osa lehden sisältöä. Se on tarkoitettu kohdeyleisölle, joten se on kirjoitettu kohdekielellä ja käsittelee aiheita, jotka kiinnostavat kohdeyleisöä. Natiiviartikkelin tarkoituksena on informoida ja viestiä asioita kohdeyleisölle, mutta ilman suoraa kaupallista tarkoitusta. Natiivius tarkoittaa sitä, että artikkeli on alkuperäinen, eikä mistään toisesta artikkelista kopioitu.

Vaikka PR-artikkeli ja natiiviartikkeli eroavat toisistaan niiden taustassa olevan tarkoituksen ja rahoituksen osalta, niitä käytetään usein samassa yhteydessä mediassa, kuten lehdissä ja verkkojulkaisuissa.

Esimerkiksi tämä seurakoirasta kertova artikkeli oli mainosartikkeli: Terapiakoira Severi

Tässä on toinen esimerkki lehdessä ja digissä ilmestyneestä PR-artikkelista: Vuokravääpeli

Sisältömarkkinointi ja Google

Sisältömarkkinointi on digitaalisen markkinoinnin keino, jossa tuotetaan ja jaetaan kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä kohdeyleisölle tavoitteena herättää kiinnostusta, luoda bränditietoisuutta, kasvattaa asiakasmäärää tai lisätä myyntiä. Google on yksi tärkeimmistä välineistä sisältömarkkinoinnin toteuttamiseen, sillä hakukoneoptimoinnilla eli SEO:lla on keskeinen merkitys sisältömarkkinoinnin onnistumisessa.

Kun yritys tuottaa hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä, joka vastaa kohdeyleisön tarpeisiin ja on löydettävissä Googlen hakutuloksissa, se voi kasvattaa verkkonäkyvyyttään ja houkutella uusia asiakkaita. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että sisältö on optimoitu hakukoneystävälliseksi ja että se sisältää avainsanoja ja muita hakutuloksissa tärkeitä tekijöitä. Myös sisällön julkaisutapa ja jakelukanavat ovat tärkeitä osia sisältömarkkinointia, ja Google tarjoaa tähän useita vaihtoehtoja, kuten hakukone, Google My Business -profiili ja Google Ads.

Google Analytics on myös tärkeä työkalu sisältömarkkinoinnin tehokkuuden mittaamiseen. Sen avulla voidaan seurata, miten paljon liikennettä sisältö tuottaa verkkosivuille, miten kauan kävijät viipyvät sivuilla, mitkä sivut ovat suosituimpia ja mistä kanavista liikenne tulee. Tämä tieto auttaa yritystä arvioimaan, mitkä sisällöt ovat tehokkaimpia ja missä kanavissa niitä kannattaa julkaista, jotta ne tavoittaisivat kohdeyleisön parhaiten.

Hakusana on sisältömarkkinoinnin kannalta tärkeä

Ne ovat avainsanoja tai -fraaseja, joita käyttäjät kirjoittavat hakukoneen hakukenttään löytääkseen tietoa, tuotteita tai palveluita. Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tuottaa sisältöä, joka vastaa kohdeyleisön kysymyksiin ja tarpeisiin, ja joka löytyy hakukoneiden hakutuloksissa.

Siksi on tärkeää, että sisällön tuotannossa otetaan huomioon ne hakusanat, joilla kohdeyleisö etsii tietoa. Sisällön tulee sisältää näitä hakusanoja ja -fraaseja, jotta se näkyy hakukoneiden hakutuloksissa. Hakusanojen valinta on tärkeää, sillä niiden avulla voidaan tavoittaa oikea kohdeyleisö ja erottua kilpailijoista.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että hakusanojen lisääminen sisältöön tulee tehdä luontevasti ja luonnollisesti. Liiallinen hakusanojen käyttö voi johtaa sisällön epäselvyyteen ja lukukokemuksen heikkenemiseen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti käyttäjien sitoutumiseen ja hakukoneiden ranking-sijoitukseen. Siksi sisällön tulee olla ensisijaisesti lukijalle suunnattua ja vastata hänen tarpeisiinsa, ja hakusanojen käyttö on vain yksi osa sisältömarkkinoinnin onnistumista.