Sijoitusasunto ja vuosi 2023: onko mitään järkeä lähteä asuntomarkkinoille lainoittamalla

Monelle tavalliselle perheelle tai taloudelle ainoa keino hankkia oma asunto on lainoittaminen, mutta entä sijoitusasunnon hankinta lainoittamalla? Toimiiko korkovipu 2023 ja onko sijoitusasuntolaina enää järkevä tapa lähteä sijoitusmarkkinoille?

Asunnon ostaminen lainalla

Asuntomarkkinoille lähteminen lainoittamalla voi olla järkevää, jos taloudellinen tilanne ja suunnitelmat sen sallivat. Asunto on monelle ihmiselle merkittävä sijoitus ja pitkäaikainen elämänmuutos, joten asuntolainan ottaminen voi olla järkevä ratkaisu myös silloin, kun oma asunto on jo pitkälti maksettu, ja nyt olisi aika ostaa sijoitusasunto.

Kuitenkin on tärkeää muistaa, että lainan ottaminen tuo mukanaan riskejä. Lainan takaisinmaksuun liittyy taloudellisia riskejä, kuten työttömyyttä tai muutoksia korkotasoissa. Lainan ottamisessa tulee huomioida myös se, että lainan takaisinmaksusta tulee yleensä kuukausittainen kulu, joka vaikuttaa pitkään talouden tasapainoon. Ennen lainan hakemista on tärkeää harkita omaa taloudellista tilannettaan huolellisesti ja varmistaa, että lainan takaisinmaksu on mahdollista. Lisäksi on tärkeää verrata eri lainanantajia ja niiden lainaehtoja, jotta löytää parhaan mahdollisen lainan oman tilanteensa ja tarpeidensa mukaisesti.

Sijoitusasuntolaina vrt oman asunnon laina

Sijoitusasuntolaina on yleensä korkeampikorkoinen ja vaatii suuremman oman pääoman osuuden kuin asuntolaina, joka otetaan omaan asuntoon. Sijoitusasuntolaina voi olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoinen.

Sijoitusasuntolaina on riskialtis, sillä asuntosijoittamiseen liittyy aina riskejä, kuten vuokralaisten maksukyvyn heikkeneminen, yllättävät remonttikustannukset tai markkinoiden lasku, joka vaikuttaa asunnon arvoon. Sijoitusasuntolainaa harkitsevan kannattaa tehdä huolellista tutkimusta sijoituskohteen markkinatilanteesta, vuokratasosta ja kustannuksista ennen päätöksen tekemistä.

Sijoitusasuntolainan ottamista harkitsevan on tärkeää varmistaa, että hänellä on riittävä taloudellinen tilanne lainan takaisinmaksuun. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että sijoitusasunto tuottaa tarpeeksi vuokratuottoa kattamaan lainan takaisinmaksun ja muut kustannukset.

Sijoitusasuntolainan avulla voi saada vuokratuloja ja kasvattaa varallisuutta, mutta sijoittajan on hyvä olla tietoinen riskeistä ja tehdä huolellista tutkimusta ennen päätöksen tekemistä.

Sijoitusasuntolainan avulla voi saada vuokratuloja ja kasvattaa varallisuutta, mutta sijoittajan on hyvä olla tietoinen riskeistä ja tehdä huolellista tutkimusta ennen päätöksen tekemistä. Asuntosijoittamista tulee tehdä pitkällä aikavälillä. Yksi syy on suuret transaktiokulut. Asunnon ostaminen ja myyminen on kankeaa. Ostettaessa verottaja nappaa aina 2 % tuoton heti kättelyssä. Myydessä välittäjä nappaa toisen mokoman ja kolmannes voitoista menee jälleen verottajalle. Asuntoja ei siis voi treidata kuten osakkeita.

Robert Kiyosaki

Asuntosijoittamisen filosofia perustuu Robert Kiyosakin vaurastumismalliin, jossa hankitaan varallisuutta, joka tuottaa passiivista tulovirtaa. Asuntosijoittamisessa tämä tarkoittaa asuntoja, jotka tuottavat vuokratuloja silloinkin, kun et itse työskentele.

Asunnon ostaminen kokonaan omalla rahalla ei ole monelle mahdollista tai järkevää. Siksi asuntosijoittaja hankkii asunnon pääosin lainarahalla. Kiyosaki kutsuu tätä “hyväksi lainaksi”, sillä lainarahalla ostettu omaisuus, eli asunto, tuottaa enemmän tuloa kuin kustannuksia kuten korkomenot. Tämä on asuntosijoittamisen tuoton nostamista velkavivun avulla.

On kuitenkin tärkeää huomata, että velkavivun käyttö tuo mukanaan riskejä. Asuntosijoittaja on vastuussa lainan takaisinmaksusta ja koron maksusta, joten asuntosijoittamista harkitsevan on tärkeää varmistaa, että hänellä on taloudellinen tilanne selviytyäkseen lainan takaisinmaksusta myös epävarmoissa tilanteissa. Sijoittamista pitää aina miettiä kokonaisuutena.

Vuosi 2023

Korot nousivat viime vuonna nopeammin ja korkeammalle kuin asiantuntijat osasivat odottaa. Se, että nollakorkojen aikakausi päättyi ylipäätään, ei kuitenkaan tullut yllätyksenä.

Viime vuoden alussa vuokramarkkinatilanne oli sellainen, että tarjontaa oli huomattavasti enemmän kuin kysyntää, mikä johti pidempiin markkinointiaikoihin. Vaikka tilanne on edelleen osittain sama erityisesti Helsingissä ja pienempien asuntojen kohdalla, yleisesti voidaan todeta, että vuokramarkkina on piristynyt selvästi.

Tämänhetkinen vuokramarkkinatilanne on kysynnän ja tarjonnan suhteen tasapainoisempi ja markkinointiajat ovat lyhentyneet useilla alueilla. Vuokra-asunnoista on nyt enemmän kysyntää ja vapautuvat asunnot menevät nopeammin vuokralle. Vuokratasot ovat myös nousseet joillakin alueilla, mikä kertoo vuokramarkkinoiden aktivoitumisesta.

Vaikka vuokramarkkinoiden tilanne on parantunut, kannattaa silti tehdä huolellista tutkimusta vuokra-asunnon hankkimisesta. Vuokrasopimusta tehdessä on tärkeää tarkistaa vuokran määrä, sopimuksen kesto ja mahdolliset lisäkustannukset.

Vaikka työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä, talouden laskusuhdanteessa voi tapahtua muutoksia. Mahdolliset lomautukset ja irtisanomiset voivat aiheuttaa haasteita asuntomarkkinoilla, ja kaikkien riskit kasvaisivat. Töiden määrän väheneminen heikentää taloudellista tilannetta ja voi johtaa maksuvaikeuksiin.

Korkeat kustannukset on helpompi kohdata, kun taloudellinen tilanne on vakaa ja ihmisillä on työtä. Taloudellisesti haastavassa tilanteessa on erityisen tärkeää hallita kustannuksia ja pitää kulut kurissa.