Sisältömarkkinointi on sijoitus nykyhetkeen ja tulevaisuuteen

Hyödyllinen myynnillinen sisältö tulisi olla tänä päivänä jokaisen liiketoiminnan ydin.

Tavanomainen markkinointi on muuttumassa vähemmän tehokkaaksi vuosi vuodelta ja jokainen edistyksellinen markkinoija on tietoinen, että tarjolla on nykyaikaisempia markkinointimuotoja. Tässä kuvaan astuun moderni sisältömarkkinointi.

Sisältömarkkinointi on strategista markkinointia, joka keskittyy luomaan asiakkaille hyödyllistä ja opettavaista sisältöä. Laadukas sisältömarkkinointi on kohdennettu taitavasti juuri ydinasiakasryhmälle, jolloin siihen käytettävillä resursseilla saadaan paras mahdollinen ROI (=Revenue on investment).

Maailman johtavat brändit hyödyntävät sisältömarkkinointia

Sisältömarkkinointi ei ole enää pelkästään vaatimattomilla markkinointibudjetilla operoivien yritysten ja bloggaajien käytössä, vaan sitä hyödyntävät maailman johtavat brändit, kuten Microsoft, Coca Cola tai vaikkapa Airbnb.

Seuraava video näyttää malliesimerkkejä onnistuneesta sisältömarkkinoinnista:


Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin muodot?

Sisältömarkkinoinnissa rajana ovat ainoastaan luovuus ja brändin oman markkinoinnin ohjenuorat. Yleisimpiä sisältömarkkinoinnin muotoja ovat:

1. Blogit

Blogit ovat kenties kaikista suosituin sekä myös vanhin sisältömarkkinoinnin muoto. Ja syystäkin! Blogit sopivat mainiosti Googlen hakukonesijoitusten nostamiseen ja sen kautta hankittavaan orgaanisen liikenteen kasvuun.

Blogien hyödyntäminen on myös hyvin kustannustehokasta, eikä se vaadi yleensä isoja taloudellisia panostuksia. Ja mikä parasta, kuka tahansa yrityksen sisällä voi olla bloggaaja!

2. Videot

Mikäli haluat pysyä kilpailukykyisenä nykyisessä digimarkkinoinnin ilmapiirissä – on videotuotannon sisällyttävä markkinointibudjettiisi. Kuluttajat katsovat videoita tänä päivänä enemmän kuin koskaan ja videoita myös tuotetaan yhä enenevissä määrin. Suomessa hyvänä (tai huonona) esimerkkeinä videomarkkinoinnissa toimivat erilaiset laina- ja rahoitustoimintaan erikoistuneet palvelut, joiden videoita näkee etenkin Youtube-mainoksissa.

Kuluttajat ovat yhä laiskempia ja laiskempia lukemaan tekstimuotoista sisältöä ja etenkin nuoremmat sukupolvet imevät kaiken informaation mieluiten videon tai muiden visuaalisten elementtien muodossa. Lisää siis videotuotanto osaksi sisältömarkkinointia nyt!

3. Infograafit

Infograafit auttavat yrityksiä opettamaan ydinasiakasryhmää ja tarjoamaan hyödyllistä tietoa alaan sekä yritykseen liittyen. Tämä visuaalisen markkinoinnin muoto auttaa asiakasta ymmärtämään tuotetta ja / tai alaa paremmin tilastojen ja kuvaajien avulla. Netistä on helppo löytää runsaasti yritysten toteuttamia upeita infograafeja, mutta niiden ideointi ja luominen ei ole aivan ristinollan pelaamista.

Infograafeissa on luonnollisesti tärkeää niiden sisältämä data, mutta visuaalisuus ja rakenne ovat aivan yhtä tärkeitä. Tämä voikin olla infograafeihin ennen tutustumattomalle vähintäänkin haastavaa, joten infograafeihin on järkevintä käyttää markkinointitoimistoa, tai vähintään graafikkoa.

Onnistuessaan infograafit ovat erittäin toimiva sisältömarkkinoinnin muoto, joka palvelee myös olemassa olevaa asiakaskuntaa.

4. Sosiaalinen media

Ei ole mikään erityinen salaisuus, että etenkin pienet yritykset voivat saada todella paljon irti sosiaalisen median sisältömarkkinoinnista. Onhan sosiaalinen media, kuten Facebook ja Instagram erinomainen kanava tavoittaa haluttu kohderyhmä.

Sosiaalisen median sisältö määrittää pitkälti myös yrityksen imagoa. Aivan samaan tapaan, kuin vaikkapa asiakaspalvelu tai verkkosivuston ulkoasu. Sosiaalisen median sisältömarkkinointiin ovat erikoistuneet etenkin kansainväliset vedonlyöntisivustot, joiden markkinointia on rajattu muutoin esimerkiksi tv-mainonnan osalta.

Sisällön ja mainosten kohdentaminen onnistuu sosiaalisen median kanavissa, jolloin budjettia ei mene hukkaan ns. Väärien kohderyhmien targetointiin, kuten monissa muissa perinteisissä markkinointikanavissa.

5. Natiivimainonta

Natiivimainonta on eri verkkojulkaisussa näkyvää sisältöä, joka jäljittelee sivuston muiden artikkeleiden tyyliä. Artikkelit vaikuttavat neutraalilta journalismilta, mutta ne ovat todellisuudessa maksettua mainontaa, josta tulee ilmoittaa artikkelin yhteydessä.

Natiivimainonta ei ole vielä Suomessa aivan samalla tasolla, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa sitä käytetään todella laajasti isojenkin sanomalehtien verkkojulkaisujen yhteydessä.

Natiivimainonnan etuna on se, ettei se tunnu oikein toteutettuna mainonnalta, vaan se palvelee sivuston kävijöitä laadukkaalla, informatiivisella sisällöllä. Ajaen samalla kuitenkin liikennettä mainostajan palveluun.

Sisältömarkkinointi on tätä päivää ja tulevaisuutta

Markkinointisisällön määrä on räjähtänyt käsiin jo ajat sitten, kun mainostajat puskevat tietoa milloin mistä palveluista kaikkia mahdollisia digitaalisia ja ei-digitaalisia kanavia pitkin. Tässä on ero sisältömarkkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin välillä.

Siinä missä perinteinen mainonta pyrkii kaikin keinoin vaikuttamaan kuluttajan ostopäätöksiin, sisältömarkkinointi tarjoaa vastaavasti oikeasti hyödyllistä ja opettavaista sisältöä kuluttajan saataville.

Useimmiten yritysten lähettämät uutiskirjeet, tiedotteet ja sosiaalisen median päivitykset eivät tuota kuluttajalle juuri mitään lisäarvoa, jolloin niihin käytettävät resurssit on heitetty hukkaan.

Onnistunut sisältömarkkinointi ymmärtää kohderyhmän tarpeet, ongelmat ja niiden ratkaisut. Asiakkaat oston esteet poistetaan vastaamalla huoliin ja ongelmiin jo ennen ostopäätöksen tekemistä. Sisältömarkkinointi sopii siis erinomaisesti sekä uusien asiakkaiden hankintaan, liikenteen kasvattamiseen että asiakashallintaan.