Sosiaalisen median markkinoinnin mahdollisuudet Suomessa

Me olemme tehneet markkinointia suomalaisten sosiaalisen median kanavien parissa jo yli 10 vuotta. Olemme saaneet tänä aikana hyvää kokemusta jos jonkinlaisista sosiaalisen median kampanjoista monelta eri alalta, ja voidaan hyvin sanoa, että puhumme monesti omasta kokemuksestamme. Sosiaalisella medialla on hyvät mahdollisuudet markkinoinnin näkökulmasta myös Suomessa.

Mitä sosiaalisen median markkinointi tarjoaa

Sosiaalisen median markkinointi tarjoaa useita mahdollisuuksia yrityksille, brändeille ja yksityishenkilöille. Se voi auttaa parantamaan näkyvyyttä, luomaan yhteisöä, tehostamaan viestintää ja lisäämään myyntiä. Seuraavassa on joitakin mahdollisuuksia, joita sosiaalisen median markkinointi tarjoaa:

  1. Brändin näkyvyyden lisääminen: Sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ja Pinterest, tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa suuren yleisön. Kun brändi jakaa säännöllisesti arvokasta sisältöä, sen näkyvyys ja tunnettuus kasvavat.
  2. Yhteisön rakentaminen: Sosiaalisen median avulla voit luoda yhteisön asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden ympärille. Tämä luo brändinuskollisuutta ja sitoutumista.
  3. Tuotteen tai palvelun lanseeraaminen: Uuden tuotteen tai palvelun lanseeraus on tehokasta sosiaalisen median kautta, sillä tiedotus tapahtuu nopeasti ja tavoittaa laajan yleisön.
  4. Asiakaspalvelu: Sosiaalinen media tarjoaa tehokkaan tavan vastaanottaa asiakaspalautetta ja ratkaista asiakastukiasiat.
  5. Myyntikanavana: Useat sosiaalisen median alustat mahdollistavat tuotteiden tai palvelujen myymisen suoraan alustalla. Esimerkiksi Instagramilla on shoppailutoiminto, joka mahdollistaa ostotapahtuman suorittamisen alustalla.
  6. Kohdennettu mainonta: Sosiaalisen median alustat keräävät paljon dataa käyttäjistään, mikä mahdollistaa erittäin tarkan kohdennuksen mainonnassa. Voit esimerkiksi kohdentaa mainontaa käyttäjän sijainnin, kiinnostuksen kohteiden, demografisten tietojen ja käyttäjän aiemman toiminnan perusteella.
  7. Analytiikka: Sosiaalisen median alustat tarjoavat laajasti tietoa siitä, kuinka sisältösi suorittaa. Tämän datan avulla voit mukauttaa strategioitasi ja tehostaa markkinointiasi.
  8. Sisältömarkkinointi: Blogit, infografiikat, videot, podcastit, live-lähetykset – sosiaalinen media tarjoaa erilaisia tapoja luoda ja jakaa sisältöä, joka kiinnostaa yleisöäsi ja tukee markkinointitavoitteitasi.

Muista, että menestyvä sosiaalisen median markkinointi edellyttää strategiaa, joka perustuu ymmärrykseen kohdeyleisöstä, selkeisiin tavoitteisiin ja jatkuvaan seurantaan ja mukauttamiseen.

Pohjoismaatkaan eivät ole samanlaisia

Hubspotin EMEA-alueella toteuttamasta kyselystä käy ilmi, että Pohjoismaissa ja Benelux-maissa suositaan sosiaalisen median markkinoinnissa Facebookia muita alueita enemmän. Hubspotin Pohjoismaista vastaavan markkinointipäällikön mukaan yllättävää on myös se, kuinka harva brändi Pohjoismaissa ja Benelux-maissa satsaa asiakaspalveluun sosiaalisen median kanavissa.

Hubspotin Social Media Trends Report 2023 paljastaa muun muassa, että Pohjoismaissa ja Benelux-maissa luotetaan sosiaalisen median markkinoinnissa huumoriin muita alueita enemmän. Pohjoismaissa ja Benelux-maissa toimivista markkinoijista 40 % kertoo, että brändi hyödyntää huumoria sosiaalisen median sisällöissä ja 70 % pitää sitä tehokkaimpana sisältömuotona.

–Pohjoismaissa ollaan edelleen aika leikkisiä muihin maihin verrattuna ja ehkä se on merkki siitä, että emme ota itseämme niin vakavasti, sanoo Hubspotin Pohjoismaiden ja Benelux-maiden markkinointipäällikkö Pernilla Jungåker.

Pohjoismaat ja Benelux-maat eroavat muista alueista lyhytvideoiden suosiossa. Vain 44 prosenttia alueen markkinoijista käyttää Instagram Reelsiä ja TikTokia, kun EMEA-alueella vastaava luku on 60 prosenttia.

Sosiaalista mediaa ei hyödynnetä asiakaspalvelussa

Jungåkeria kuitenkin arveluttaa, että moni pohjoismainen brändi sivuuttaa sosiaalisen median asiakaspalvelukanavana. Vain 15 prosenttia Benelux-maissa ja Pohjoismaissa toimivista sosiaalisen media markkinoijista pitää tärkeänä asiakaspalvelun tarjoamista sosiaalisessa mediassa, kun muilla alueilla vastaava luku nousee 27 prosenttiin.

–Mielenkiintoinen havainto on, että vaikka lähes 90 prosenttia vastaajista Pohjoismaissa ja Benelux-maissa uskoo, että sosiaalisesta mediasta tulee kuluttajien suosima kanava asiakaspalvelussa vain 16 prosenttia investoi uusiin sosiaalisen median asiakaspalveluratkaisuihin, Jungåker toteaa.

Vaikuttajat edelleen tärkeitä

Vaikuttajamarkkinoinnilla on tärkeä asema edelleen Pohjoismaissa ja Benelux-maissa. Kahdeksan kymmenestä kyselyyn osallistuneesta sanoo, että vaikuttajamarkkinointi on “erittäin” tai “jossain määrin” tärkeä osa brändin sosiaalisen median strategiaa. Aivan kuten kollegansa muissa EMEA-alueen osissa, monet brändit aikovat korvata julkkiksia nano- ja mikrovaikuttajilla.

Resurssien osalta Pohjoismaat eroavat kuitenkin selvästi tutkimuksen muista maista. Pohjolassa ja Benelux-maissa vain 23 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on oma vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut henkilö, kun vastaava luku muualla EMEA-alueella on jo 70 prosenttia.

–Pohjoismaissa 61 prosenttia aikoo investoida saman verran tai vähemmän vaikuttajamarkkinointiin kuin aiemmin ja 39 prosenttia aiempaa enemmän, Pernilla Jungåker sanoo.

Facebookilla on edelleen tärkeä rooli

Benelux-maat ja Pohjoismaat erottaa muista EMEA-alueen maista myös se, että niissä käytetään sosiaalisen median markkinoinnissa Facebookia jonkin verran enemmän kuin Instagramia. Vastaajista 25 prosenttia uskoo, että Facebookilla on kaikista kanavista suurin kasvupotentiaali. Vain 13 prosenttia mainitsee Instagramin.

–Mielenkiintoista on, että 30 prosenttia kyselyyn osallistuneista sanoo näkevänsä eniten sitoutumista Instagramissa, kun vastaava luku Facebookissa on 23 prosenttia. Mutta vaikka Instagramilla voisi olla suurempi rooli vuoden 2023 strategioissa, se ei tule Facebook-kampanjoiden kustannuksella, Pernilla Jungåker toteaa.

Pohjoismaissa ja Benelux-maissa markkinoijat keskittyvä edelleen tuotteiden mainostamiseen ja seuraajamäärien kasvattamiseen.

–Tähän on kuitenkin luvassa merkittävä muutos, sillä 86 % kokee, että aktiivisen verkkoyhteisön rakentaminen on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden menestyksen kannalta, Jungåker päättää.

Hubspotin raporttia varten selvitettiin 1 283 sosiaalisen median markkinoijan käsityksiä  trendeistä, tavoitteista, haasteista ja strategioista ympäri maailman.

Facebook ja Suomi

Jos haluat, että Facebook alustana toimii teidän myyntinne tueksi, eikä se tee sitä vielä -> ota yhteyttä vaikka vain kirjoittamalla sähköpostia meille osoitteeseen myynti@ertuki.fi