Asiakkaat ja kohderyhmäjaottelu – kaikki asiakkaat eivät ole samanarvoisia

Asiakkaat ovat yrityksen elinehto ja niitä on usein monenlaisia. Ymmärtäminen, että kaikki asiakkaat eivät ole samanarvoisia, on keskeinen osa menestyksekästä liiketoimintaa. Kohderyhmäjaottelu auttaa kohdistamaan resursseja tehokkaasti ja palvelemaan erilaisia asiakassegmenttejä parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaan arvon ymmärtäminen Jokainen asiakas tuo yritykselle…