Markkinointi: markkinointiviestin ja -sisällön merkitys

Markkinointi ja mainontaa tehdään yrityksessä koko ajan. Jokainen kontakti asiakkaisiin ja toimittajiin, sidosryhmiin on omalla tavallaan yrityksen markkinointia, mielikuvan luomista, vahvistamista ja rakentamista. Sekä markkinoinnissa että mainonnassa pätevät muutamat perusasiat: tee kaikki suunnitelmallisesti, päätä miltä yrityksesi näyttää, tiedosta että usein…

search-engine-marketing-sem hakusanat

Suomalainen ei halua myydä “ei oota”: Hakukonemarkkinointi

Teimme omaa työtämme ja löysimme paikalliselle toimijalle mahtavan avainsanan. Olimme aivan varmat, että saisimme tuolla löydetyllä hakusanalla lisää liikennettä asiakkaalle, ja samalla varmasti myös osa tuosta liikenteestä konvertoituisi kaupoiksi – mutta asiakas ei halunnutkaan ostaa projektia. Miksi? Suomalainen yritys ei…

hakusanamarkkinointi

Mitä SEM palvelumme tarkoittaa yrityksen hakukonenäkyvyydelle

Search Engine Marketing (SEM) eli hakukonemarkkinointi tarkoittaa yksinkertaisesti markkinointia, jonka tarkoituksena on nostaa kohdeyrityksen ja sen palveluiden ja tuotteiden löydettävyyttä halutussa hakukoneessa. Tällä hetkellä suurin osa kuluttajista sekä ammattilaisista käyttää ensisijaisena hakukoneenaan Googlea, joten siksi mekin yleisesti puhumme Google näkyvyydestä,…

hakusanamarkkinointi

Yrityksen markkinointi ja hakukoneet: mitä se avainsana oikeasti tarkoittaa

Meidän taustamme ovat markkinoinnista jo ennen internetin kultaista aikaa. Me olemme opetelleet markkinoinnin erilaiset kirjainkaavat kuten A-I-D-A ja monet muut ja viimeisten muutaman vuoden ajan olemme tehneet asiakkaille paljon sisältötyötä – silmällä pitäen Googlea, ja sitä miten ja mitä ihmiset…

SEO ja SEM projektit Suomessa

Miksi me teemme SEO/SEM projekteja – katso tästä tilastotietoa maailmalta

SEO (hakukoneoptimointi) on digitaalisen markkinoinnin kulmakivi, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, miten verkkosivusi rankkaantuu Googlen hakutuloksissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme SEO:n keskeisiä tilastoja ja niiden merkitystä yrityksesi näkyvyydelle verkossa. Hakukoneiden käyttö tilastojen valossa Hakukoneet, kuten Google, ovat ensisijainen väylä, jonka kautta ihmiset…

Miksi ulkoiset linkit ja avainsanat toimivat hakukoneiden maailmassa

Digitaalisen markkinoinnin dynaamisessa maisemassa ulkoisten linkkien ja avainsanojen rooli hakukonenäkyvyyden parantamisessa on korvaamaton. Nämä elementit eivät ole vain osia SEO-strategiasta; ne ovat digitaalisen näkyvyyden peruskivi. Niiden monimutkaisten toimintojen ymmärtäminen ja tehokas hyödyntäminen voi merkittävästi parantaa verkkosivuston sijoitusta hakukoneissa, mikä puolestaan…

search-engine-marketing-sem hakusanat

Miten ja miksi hakusanamarkkinointi toimii

Hakusanamarkkinointi on olennainen osa digitaalista markkinointia, jonka tavoitteena on saavuttaa näkyvyyttä hakukoneissa käyttämällä kohdennettuja avainsanoja. Tässä artikkelissa käsittelemme, miten ja miksi hakusanamarkkinointi toimii, ja annamme vinkkejä sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Varsinaisessa hakusanaprojekteissa kaikista tärkeintä on löytää sellaiset hakusanat, jotka sopivat yritykseen…

Kokemuksemme kirjoittamisesta auttaa hakusanamarkkinoinnissa

Kokemuksemme kirjoittamisesta on merkittävä etu hakusanamarkkinoinnissa. Tekstin tuottamisen taidot ovat keskeisiä, kun luodaan houkuttelevaa ja hakukoneoptimoitua sisältöä, joka vetoaa sekä lukijoihin että hakukoneiden algoritmeihin. Hyvä kirjoitustaito auttaa tuottamaan laadukasta sisältöä, joka ei ainoastaan rankkaudu korkealle hakutuloksissa, vaan myös sitouttaa ja…

Myyntiä yrityksen kotisivujen kautta: Lisää näkyvyyttä hakukoneissa

Iso osa potentiaalisista asiakkaista tulee nykyään digitaalisten kanavien kautta, siksi yrityksen on tärkeä saada lisää näkyvyyttä hakukoneissa. Vaikka yritys mainostaisi printissä, lisätietoja yrityksestä ja sen tuotteista sekä palveluista haetaan netin kautta, ja tällöin monesti käytetään hakukonetta yrityksen kotisivujen löytämiseksi. Osa…