Talousasiat ovat yhtä tärkeitä yrittäjälle kuin kotitalouksille

Jokaisella yrittäjällä on myös oma kotitalouksensa. Pienillä yksinyrittäjillä nämä ovat usein käsikädessä olevia, mutta oli yrittäjän oman yrityksen kokoluokka mikä tahansa, sekä yrityksen että oman talouden tilaa on hyvä pitää silmällä, ja välillä myös tehdä tarvittavia muutoksia. On sitten kyse mistä saa edulliset puhelinliittymät kotiin tai yritykselle, tai mistä kannattaa lähteä kyselemään seuraavaa edullista lainaa, niin näillä tärkeille kysymyksille löytyy nykyään nopeasti useampiakin vaihtoehtoja – ennen tyydyttiin usein ensimmäiseen tarjoukseen, mutta nykyään näitä kaikkia tarjouksia vertaillaan vertaa lainasi– palveluita on jo useampiakin- ja itseasiassa lainaa hakiessa voi yhdellä hakemuksen täyttämisellä netissä saada lainatarjouksen useammaltakin lainoittajalta- on kyse sitten kotitalouden kulutusluotosta tai yrityksen investoinnista.

Yrittäjällä on hyvä oppia kassavirtalaskelma ja hankkia luotettava ja neuvova tilitoimisto. Kassavirtalaskelma on tuloslaskelman ja taseen ohella kolmas yrityksen taloudenpidon peruslaskelma. Sen avulla yrityksen todellinen maksuvalmius voidaan selvittää jo ennakkoon. Kassavirtalaskelma toimii  myös myynnin apuvälineenä, sillä se osoittaa, kuinka paljon tuotteita on myytävä, jotta kassastamaksut saadaan katettua. Juoksevan liiketoiminnan kassavirta muodostuu myyntisaamisista ja kassatuloista sekä toistuvista kassamenoista, kuten vuokrista, veroista, palkoista ja niiden sivukuluista.

Näin teet kassavirtalaskelman

Kassavirtalaskelma tehdään kuukausitasolla. Myyntiin perustava tulorahoitus ja menot kannattaa arvioida mahdollisimman realistisesti. Juoksevia kuluja tulee heti yritystoiminnan alussa ja myynti ei aina ala niin suotuisasti kuin yrittäjä itse toivoisi. Ja luonnollisesti yrityksen myöhäisemmässäkin vaiheessa niitä juoksevia kuluja riittää, mutta yrittäjällä alkaa olla niiden kanssa jo rutiinia.

Kassavirtalaskelmassa arvioidaan:

  • Myynti ja muut tulot
  • Tässä otetaan huomioon toteutuneet jo laskutetut tilaukset eli sovitut tilaukset, jotka tuloutuvat myöhemmin sekä tarjoukset, joiden toteutuminen on vielä epävarmaa.
  • Juoksevat kulut, kuten palkkamenot, verot, vakuutusmaksut ja toimitilakulut
  • Rahoitustulot, kuten lainaraha
  • Mahdolliset rahoitusmenot

Kassavirtalaskelma on tärkeä työkalu ja auttaa hahmottamaan, milloin rahat hupenevat kassasta ja lisärahoitus on tarpeen. Raha voi loppua välillä myös kannattavan yrityksen kassassa. Esimerkiksi kasvu sitoo pääomaa, jolloin raha ei ole käytettävissä. Samoin tulot saattavat ajoittua esimerkiksi kausiluontoisissa liiketoiminnoissa tiettyyn ajanjaksoon, kun taas kiinteät kulut jakaantuvat tasaisemmin koko vuoden ajalle.

Kassavirtalaskelma on myös hyödyllinen apuväline, kun yritys tarvitsee enemmän käyttöpääomaa. Kassavirran merkitys tulee ottaa huomioon etenkin, jos on isompia investointeja, paljon myyntisaamisia ja maksettavia palkkoja.

Kauppatieteiden tohtori Toivo Koski tiivistää hyvin kassavirtalaskelman tärkeyden hänen kirjoittamassaan artikkelissa ”menestyvien yrityksien johtajat tai talous­henkilöt ovat käytännössä todenneet, laskuja ja palkkoja ei voi maksaa tilinpäätöksessä näkyvillä voitoilla vaan ainoastaan täysin likvideillä kassavaroilla.” Budjetoimalla tuloksen ja taseen kehittymistä tulevaisuuteen, yhtiön on mahdollista arvioida myös muun muassa riittääkö olemassa olevat kassavarat ja liiketoiminnan rahavirta tuleviin investointeihin kohdistuvien lainojen takaisinmaksuun.

Oma ja yrityksen talous ja sijoittaminen

Jos sitten tilanne on niinkin hyvä että kuukausittain on mahdollista laittaa osa tilillä olevista rahoista sivuun, eli sijoittaa ne -on se mahdollista niin yritykselle, toiminimelle kuin yksityishenkilölle. Nykyään näitä sijoituspalveluita on paljon myös mobiilissa toimivia, kuten esimerkiksi Nordnet, joka on varmasti yhtä luotettava kumppani sijoitusasioissa kuin mikä tahansa suomalainen pankki.

Myös muun muassa Suomi.fi-palvelu ja Suomen Yrittäjät tarjoavat runsaasti taloustietoa ja palveluja yrityksille.

Rahastosijoittaminen – näitä eri rahastoja on sitten tarjolla satoja

Sijoitusrahastoon sijoittaminen tarkoittaa rahaston osuuksien ostamista eli niiden merkitsemistä. Sijoittajilta rahastoon tulevat varat voivat olla sijoitettuna useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin kuten osakkeisiin, korkosijoituksiin tai muiden sijoitusrahastojen osuuksiin. Rahastosta laaditusta esitteestä ja avaintietoesitteestä selviää, miten ja mihin rahasto voi varoja sijoittaa. Sijoitusrahastoa hallinnoi erillinen rahastoyhtiö, ja rahaston toimintaa sääntelee sijoitusrahastolaki ja rahaston säännöt.  

Rahastosijoituksen arvonvaihtelu ja mahdollinen tuotto sekä rahastosijoitukseen liittyvä riski eli mahdollisuus sijoitetun pääoman alenemiseen riippuvat siitä, mitä sijoituskohteita rahastossa on. Rahastoyhtiön mahdollisilla taloudellisilla vaikeuksilla ei sen sijaan ole suoraa vaikutusta rahaston tai sen osuudenomistajien asemaan.

Rahastossa sijoittaja omistaa aina tietyn kappalemäärän osuuksia, joiden arvo vaihtelee yleensä päivittäin. Merkitessään tai lunastaessaan rahasto-osuuksia sijoittaja ei voi koskaan etukäteen saada tarkkaa tietoa omistuksensa euromääräisestä arvosta, sillä se vahvistetaan aina vasta jälkikäteen. Lähtökohtaisesti yleisimmin tarjolla olevien rahastojen osuuden arvo lasketaan jokaisena pankkipäivänä, ja niihin voi myös tehdä merkintöjä ja lunastuksia päivittäin. On kuitenkin olemassa myös rahastoja, jotka ovat auki harvemmin. 

Rahaston säännöissä on tarkemmin määritelty, missä ja miten rahastoon liittyvät toimeksiannot tulee antaa ja millaisia kuluja toimeksiannoista peritään. Julkaistavassa rahasto-osuuden arvossa on huomioitu rahaston säännölliset kulut, mutta ei merkintä- tai lunastuspalkkiota. Tyypillisesti rahastossa on tarjolla myös vähintään kahdenlaisia osuuksia, jotka eroavat toisistaan siinä, että tuotto-osuuksista on mahdollista saada erillistä tuottoa tilille, kun taas kasvuosuuksissa mahdollinen tuotto sijoitetaan rahaston sisällä edelleen. 

Sijoitusrahastoja on nykyään tarjolla tuhansia ja niitä voidaan jaotella eri tavoin. Yksi tavanomaisin tapa on jaotella rahastot niille sallittujen sijoituskohteiden perusteella korkorahastoihin, yhdistelmärahastoihin ja osakerahastoihin. Kyseiset luokat on mahdollista jakaa edelleen alaluokkiin esimerkiksi toimialakohtaisesti tai maantieteellisesti. 

Edelleen rahastoja on mahdollista luokitella myös aktiivisiin ja passiivisiin sen mukaan, kuinka paljon rahaston sisältö kulloinkin vaihtelee. Aktiivisissa rahastoissa salkunhoitaja voi markkinatilanteen ja näkemyksensä mukaisesti ostaa ja myydä rahaston omistuksia vaikka päivittäin, kun taas passiivisissa rahastoissa muutoksia tehdään yleensä vain jos rahaston viiteindeksissä tapahtuu muutoksia. 

Kokonaan oman luokkansa muodostavat niin sanotut ETF-rahastot eli pörssinoteeratut rahastot. Niiden osuuksia sijoittaja voi itse ostaa ja myydä pörssissä osakkeiden kaltaisesti.

ETF-rahasto on helppo, edullinen ja tehokas tapa tavoitella tuottoa. Se on mainio valinta sijoittajalle, joka haluaa hajauttamalla pienentää sijoittamisen riskiä matalilla kustannuksilla. ETF-rahastoilla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden tavoin. Voit ostaa ja myydä ETF:iä pörssin aukioloaikoina. Hajauta sijoituksiasi kaikille maantieteellisille alueille, eri toimialoille, raaka-aineisiin, valuuttoihin tai korkoihin.

Sijoitusrahastojen hyvinä puolina tuodaan usein esiin niiden ammattimainen salkunhoito ja hajautus sekä mahdollisuus aloittaa sijoittaminen kustannustehokkaasti pienemmälläkin summalla tai kuukausittain. 

Rahastoja usein kuitenkin kritisoidaan myös niiden veloittamien palkkioiden johdosta, minkä vuoksi ne myös harvoin yltävät vertailuindeksiensä tuottoihin. Vaikka rahaston vuosittaiseen osuudenomistajakokoukseen osallistumalla on periaatteessa mahdollista vaikuttaa rahaston asioihin, käytännössä rahastoa voi kuitenkin pitää tietyllä tapaa ota tai jätä -tuotteena. Viime kädessä rahastoyhtiön hallitus voi nimittäin esimerkiksi päättää rahaston sulauttamisesta toiseen rahastoon tai sen lakkauttamisesta. Yksittäinen sijoittaja ei voi vaikuttaa tilanteeseen muutoin kuin lunastamalla osuutensa rahastosta, mikäli hän esimerkiksi katsoo, ettei uusi rahasto enää vastaa hänen tarpeitaan.

Eduskuntavaalit 2023 ovat tulossa

Tiedätkö jo varmasti, ketä aiot äänestää – tai ainakin puolueen? Oletko tutustunut miten eri ehdokkaisiin, vai haluaisitko tutustua heihin lisää? Käy tutustumassa uuteen www.suomalaisetvaalit.fi sivustoon, joka tuo esille sekä suomalaisen politiikan ajatuksia ja suuntauksia, myös poliitikkoja ministereistä tuleviin kansanedustajiin. Tämä sivusto on jatkoa jo vanhemmalle www.suomenpolitiikka.fi  sivustolle, ja kyllähän meiltä yhteiskunnallisia tekstejä löytyy myös kaupunkilehti Ykkös-Lohjan sivuilta, vaikka politiikka ei kuulukaan lehden viikoittaiseen aihepiiriin. Jos siis haluat lisää varmuutta omaan valintaan, ota tuo suomalaisetvaalit.fi seurantaan – ja katso keiden haastatteluita alkaa sivustolle tulla kun vaalit lähestyvät.