Toimiva nettimainonta ja nettimarkkinointi vaativat suunnittelua

Jos tarkkoja ollaan, niin kaikki mainonta ja markkinointi oikeasti toimiakseen vaativat sekä suunnittelua, budjetointia että tavoitteellisuutta. Jopa perinteisessä lehtimainonnassa missä yritys laittaa pari kertaa kuukaudessa lehteen pienen mainoksen, missä on firman logo ja yhteystiedot, on tavoitteellista markkinointia – sillä nimittäin varmistetaan, etteivät potentiaalise teivätkä vanhat asiakkaat unohda yritystä ja sen palveluita.

Siinä vaiheessa, kun yritys myy tuotteita kivijalkamyymälässä, on ajatusmallin muututtava 90-luvulta nykyaikaan, sillä viimeisten 20 vuoden aikana markkinoinnin mahdollisuudet ja erilaisten markkinointikanavien tavoitettavuudet ovat muuttuneet merkittävästi. Kivijalkaliikkeiden tarpeeseen palaamme myöhemmin tässä artikkelissa.

Nettipalveluiden markkinoinnista

Nettipalveluiden markkinoinnissa voidaan pääosin unohtaa täysin vanhat printtikanavat ja keskittyä hoitamaan digimarkkinointi kunnolla eli kotisivut ja muut käyttöön valitut digikanavat.  Esimerkiksi universumin parhaat nettikasinot omille sivuilleen listaava nettikasino sivusto nettikasinot.org on pitänyt omat sivunsa puhtaana kaikesta turhasta ja keskittynyt olennaiseen.

Sivuston rakenteessa on huomioitu niin sivuston kuvausosio eli description, otsikko eli title. Sivuston koodirakenteeseen on myös kerrottu  hakukoneille millä kielellä sivusto esittelee asiansa ja mille maa-alueelle sivusto on pääsääntöisesti tehty.

Sivustolla käytetään hyvin myös muita sivustorakenteeseen kuuluvia olennaisia osia kuten otsikoita ja kuvia ja näillä saadaan aikaiseksi looginen ja toimiva sivusto, josta myös Google tykkää rakenteellisesti .

Kun kotisivu on peruskunnossa, on helpompi lähteä miettimään digitaalista markkinointia eteenpäin, jos kotisivut eivät olisi kunnossa, olisi jatkotehtävien tulokset vaikeampia saavuttaa. Kotisivujen rakenteen ollessa kunnossa on sivuston Google optimointikin helppoa tehdä.

Nettipalvelun markkinointi

Kun kotisivut ovat rakenteellisesti kunnossa eli potentiaaliset asiakkaat löytävät sieltä tarvittavat asiat turhaan etsimiseen aikaa käyttämättä aivan kuten pelisivut.com on tehnyt vielä suoraviivaisemmin kuin edellinen esimerkkimme nettikasinosivusta, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli sivustojen markkinointiin käyttäen erilaisia saatavilla olevia digikanavia.

Nettikasinot ovat oiva esimerkki digitaalisesta mediasta, internetin nykymuodoista sekä digimarkkinoinnista. Monet nettikasinot käyttävät myös TV mainontaa maksullisilla kanavilla, mutta suurin osa niiden markkinoinnista ja tavoitettavuudesta saadaan erilaisilla digimarkkinoinnin keinoilla.

Ennen kanavien valintaa tulisi valita myös erilaiset ankkurisanat, joilla ihmiset hakevat edelläkin mainittuja sivustoja tai juuri sitä teidän omaa sivuanne. Esimerkiksi näille kahdelle esimerkkisivustolle kävisi sellaiset ankkurisanat kuten nettikasino, uhkapelit,internet pelit, pelisivusto yms. Jokaiselle sivustolla voidaan valita useampia erilaisia ankkurisanoa, jotka siis ovat arvattavasti sellaisia, joilla potentiaaliset asiakkaat etsivät tietoa asiasta. Esimerkiksi naisten muotiliike voisi käyttää omina ankkurisanoinaan muotiin liittyviä päivänpolttavia asioita ja sanoja. On  tärkeätä käyttää myös useampaa ankkurisanaa, mutta ei liian montaa(!), oikeata määrää ei ole.

Valitse oikeat digikanavat

Seuraavassa vaiheessa tehdään kanavavalinta, eli missä digikanavissa tuodaan esille ankkurisanojen, kuvien ja erilaisten artikkeleiden ja muiden linkitysten kautta. Tällaisia kanavia ovat esimerkiksi YouTube, Twitter, Facebook, Instagram sekä muut kuin yrityksen omat nettisivut.

Esimerkiksi erilaiset ns. natiiviartikkelit ovat tulleet voimalla markkinointikanavaksi viimeisten parin vuoden aikana. Näissä natiiviartikkeleissa ideana on tuoda esille yritys alaan liittyvän jutun kautta ja valittujen avainsanojen linkityksenä suoraan yrityksen omille sivuille. Natiiviartikkeleita tarjoavat nykyään myös isot mediatalot.

Jokaisella digikanavalla on hieman erilaiset lukijakunnat ja –määrät. Määrissä kannattaa muistaa, että määrä ei aina vastaa laatua.

Esimerkki hyvästä ja huonosta

Eräs paikallinen yritys teki erittäin hyvin toimivan Facebook kilpailun,jonka kautta se sai itselleen kymmeniä tuhansia uusia tykkääjiä ympäri maata. Ongelma on se, että yritys kuitenkin pääsääntöisesti myy paikallisille tahoille, joten jatkossa kyseisen kanavan markkinointia analysoitaessa on vaikeampaa todeta, kuinka hyvin markkinatoimet osuvat paikallisesti vai jatkaako tykkääjien määrä kasvua muille alueille – luonnollisesti, mikäli myytävät tuotteet ja palvelut ovat helppoja myydä ympäri maata, tilanne on mahtava, mutta mikäli myynti tapahtuu lähialueelle, on tärkeämpää tavoittaa juuri niitä ihmisiä, jotka todellisuudessa ovat potentiaalisia ostajia tai asiakkaita.

Edellä mainitut ankkuri- ja avainsanat ovat tärkeitä myös Google mainonnassa, jossa niitä kutsutaan enemmänkin hakusanoiksi, eli millä mahdollisilla tavoilla ihmiset etsivät yrityksen tarjoamia tuotteita ja palveluita netissä. Ennen nettiä ihmiset joko lukivat lehdistä tai kotiin tulevista luetteloista mitä tuotteita missäkin oli tarjolla, sekä kävivät huomattavasti enemmän liikkeissä itse paikan päällä toteamassa tilanteen. Nykyaikana varsinkin tuotteisiin tutustutaan mahdollisimman paljon netissä jo ennen varsinaista ostoa, ja palveluistakin pyritään löytämään muiden kokemustietoa.

Kivijalkaliikkeiden uusi ajatustapa

Ennen kivijalkaliikkeille riitti hyvä palvelu, tuotteet esillä ja hyvä mainosikkuna kadulle. Edellä esiteltyjen syiden vuoksi, se ei enää riitä. Nyt kivijalkaliikkeen on tavoitettava asiakkaat jo näiden kotona, ja se onnistuu vain luomalla hyvä, toimiva ja osuva diginäkyvyys.

Kotisivut kuntoon, sosiaalinen media haltuun ja päivitykset suunnitelmallisesti – niillä pääseejo pitkälle.

Vinkki: liikkeiden kannattaa sekä kotisivuillaan että sosiaalisessa mediassa tuoda tuotteet ja palvelut esille hintoineen, eli helpottaa potentiaalisen asiakkaan tilaamista. Ei pidä pelätä sitä, että hinnatovat esillä – ne ajat ovat ohitse.