Yli 20 vuotta markkinoinnin koulutusta ja kursseja

Oman yritystoiminnan aloittamisesta on jo yli 30 vuotta, ja ensimmäisten markkinointiin liittyvien koulutusten pitämisestä on jo yli 20 vuotta. Ensimmäiset online koulutustilaisuudet taisin kuitenkin pitää vasta koronan aikana yrittäjille, ja aiheena oli nimenomaan markkinointi ja asiakkuudet. 2000-luvun alkupuolella pidin useitakin paikallisille yrittäjille tarkoitettuja markkinointi workshoppeja, jotka olivat puolipäiväisiä markkinointiin, someen ja internetin mahdollisuuksiin liittyviä täsmäkoulutuksia.

Viimeiset kolme vuotta olen ollut kouluttamassa yksinyrittäjiä markkinointiin ja asiakkuuksiin liittyen Yksiyrittäjäakatemiassa, mutta muuten erilliset koulutuksen ja kurssit ovat jääneet taka-alalle, itseasiassa koko markkinoinnin konsultoinnin työprojektit ovat jääneet olemassa olevien omien yrityskuvioiden taakse. Mutta talven aikana ajatuksissa syntyi mahdollisuus pitää silloin tällöin markkinoinnin täsmäkoulutuksia Twitchin välityksellä täysin online yrittäjille, jolloinka aiheina voisivat olla:

  • markkinoinnin suunnittelu
  • markkinoinnin kohdentaminen
  • asiakkuuksien halllinta, hoitaminen sekä kehittäminen
  • markkinoinnin monikanavaisuus
  • markkinoinnin tavoitteet
  • sosiaalinen media markkinointikanavana
  • sisällöntuotanto markkinoinnissa

Yrittäjien tukena ja kehittäjänä

Oman yli 30 vuoden yrittäjäuran olen aloittanut muutaman yritystoiminnan, mutta aina pienellä, tai olemattomalla investoinnilla. Olen koko oman yrittäjyyteni ajan kuulunut pitkälti siiihen suureen yksinyrittäjien määrään, jotka jäävät ansioissa kevyesti alle keskimääräisen palkansaajan, mutta viimeisten vuosien aikana pitkäjännitteinen työ on tuonut välillä jopa valoa pimeyteen, eli onnistumisia. Tästä lisää energiaa saaneena olen ollut mukana näissä yrittäjille suunnatuissa koulutuksissa, sekä ennen niitä pitämässä vastaavia myö toisen asteen oppilaille, heidän markkinointiopinnoissaan.

Kiinnostaisiko sinua osallistua tällaiselle kurssille, jos sen pituus olisi aihepiireittäin jaoteltuna 3 tuntia? Nämä olisivat tarkoitettuja enemmän tai vähemmän yrittäjille, jotka eivät ole varsinaisesti perehtyneet näihin aiheisiin, ja kokevat olevansa vähän hukassa asioiden kanssa. Online kurssit toimisivat siis enemmänkin perustiedon opettelulle yrittäjän näkökulmasta.