Yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointi online artikkeleiden avulla nuorille aikuisille


Ymmärrä kohderyhmää

Nuoret aikuiset ovat erittäin tietoisia siitä, mitä he haluavat ja mitä eivät halua nähdä verkossa. He ovat kasvaneet digitaalisessa ympäristössä, ja heidän huomionsa saaminen vaatii erilaista lähestymistapaa kuin perinteisempien kohderyhmien.

Tämä tarkoittaa, että markkinointisisällön on oltava aitoa, rehellistä ja arvoa tuottavaa. Pelkkä tuotteen tai palvelun mainostaminen ei riitä; on tärkeää tarjota jotain lisäarvoa, kuten hyödyllistä tietoa tai viihdyttävää sisältöä.

Me voimme auttaa esimerkiksi tuomalla yritystä esille sellaisilla sivustoilla kuin: www.suomiesports.fi joka uutisoi e-urheilun maailmasta, ja www.gamingcorner.fi, joka taasen on viime aikoina tehnyt sivu-uudistuksen ja sisältönä ovat peliarvostelut, tuotearvostelut ja peliuutuudet. Näiden sivustojen pääkohderyhmä ovat yli 18-vuotiaat pelaamisesta kiinnostuneet nuoret aikuiset, ja miksei myös nuoremmat tai vanhemmat pelaamisesta kiinnostuneet.

Valitse oikea alusta

Eri sosiaalisen median alustat tavoittavat eri ikäryhmiä ja demografioita. Esimerkiksi Instagram ja TikTok ovat suosittuja nuorten aikuisten keskuudessa, kun taas Facebook alkaa olla suositumpi vanhempien ikäluokkien parissa.

Valitse siis alusta, joka tavoittaa parhaiten kohderyhmäsi. Tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi rajoittaa itsesi vain yhteen alustaan, mutta on hyvä tietää, missä potentiaaliset asiakkaasi viettävät eniten aikaa.

Käytä visuaalista sisältöä

Nuoret aikuiset arvostavat visuaalisesti mielenkiintoista ja laadukasta sisältöä. Kuvat, videot ja infografiikat voivat olla tehokkaita tapoja saada viestisi perille.

Visuaalinen sisältö ei ainoastaan kiinnitä huomiota, vaan se myös auttaa yleisöä ymmärtämään tuotteesi tai palvelusi arvo nopeasti. Tämä on erityisen tärkeää, kun kilpailet muiden sisältöjen kanssa heidän huomiostaan.

Tarjoa arvoa, älä vain myy

Kuten aiemmin mainittiin, nuoret aikuiset etsivät sisältöä, joka tarjoaa heille jotain arvokasta. Tämä voi olla esimerkiksi opetusmateriaalia, viihdettä tai alennuksia.

Tarjoamalla jotain arvokasta voit rakentaa luottamusta ja pitkäaikaista suhdetta potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tämä on erityisen tärkeää online-markkinoinnissa, jossa kilpailu on kovaa ja yleisöllä on rajallinen huomio.

Käytä tarinankerrontaa

Ihmiset rakastavat tarinoita, ja nuoret aikuiset eivät ole poikkeus. Tarinankerronta on tehokas tapa herättää tunteita ja luoda yhteys yleisöön.

Voit esimerkiksi kertoa tarinan siitä, kuinka tuotteesi tai palvelusi on auttanut jotakuta, tai jakaa yrityksesi perustamiseen liittyvän inspiroivan tarinan. Tämä tekee brändistäsi inhimillisemmän ja helpommin lähestyttävän.

PR artikkelin rakenne

 1. Johdanto:
  Johdanto on yksi tärkeimmistä osista PR-artikkelissa. Sen tulee herättää lukijan kiinnostus ja antaa yleiskuva siitä, mistä artikkeli kertoo. Johdannon tulisi olla tiivis ja informatiivinen, mutta myös koukuttava. Tämä osio voi myös sisältää “leadin”, eli lyhyen yhteenvedon artikkelin pääkohdista. Leadin tarkoitus on saada lukija jatkamaan artikkelin lukemista ja antaa hänelle syy olla ohittamatta sitä.
 2. Konteksti ja tausta
  Tässä osiossa annetaan tarvittava taustatieto aiheesta. Se voi sisältää historiallisia faktoja, tilastoja tai muita tietoja, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään artikkelin kontekstin. Konteksti ja tausta ovat erityisen tärkeitä, jos artikkeli käsittelee monimutkaista tai tuntematonta aihetta. Ne auttavat lukijaa ymmärtämään, miksi aihe on tärkeä ja ajankohtainen.
 3. Pääviesti ja argumentit
  Tämä on artikkelin ydinosa, jossa esitetään pääviesti ja siihen liittyvät argumentit. Tässä osiossa on tärkeää olla selkeä ja ytimekäs, mutta myös perustella väitteet hyvin. Käytä luotettavia lähteitä ja esitä argumentit loogisessa järjestyksessä. Tämä auttaa vakuuttamaan lukijan ja tekee artikkelista uskottavan.
 4. Esimerkit ja case-esittelyt
  Esimerkit ja case-esittelyt auttavat konkretisoimaan artikkelin pääviestiä. Ne voivat olla esimerkiksi tarinoita, tilastoja tai haastatteluja, jotka tukevat artikkelin argumentteja. Tämä osio ei ole välttämätön jokaisessa PR-artikkelissa, mutta se voi olla erittäin tehokas tapa lisätä artikkelin uskottavuutta ja kiinnostavuutta.
 5. Asiantuntijalausunnot
  Asiantuntijalausunnot voivat lisätä artikkelin uskottavuutta ja antaa sille lisäpainoarvoa. Ne voivat olla suoria lainauksia tai yhteenvedettyjä mielipiteitä alan asiantuntijoilta. Tämä osio voi olla erityisen hyödyllinen, jos artikkeli käsittelee teknistä tai erikoistunutta aihetta, joka vaatii asiantuntijan näkemystä.
 6. Yhteenveto ja toimintakehotus
  Artikkelin lopussa on hyvä tehdä yhteenveto keskeisistä kohdista ja argumenteista. Tämä auttaa lukijaa ymmärtämään artikkelin pääviestin ja sen merkityksen. Toimintakehotus (Call to Action, CTA) on tärkeä osa, joka ohjaa lukijaa toimimaan artikkelin antamien tietojen pohjalta. Se voi olla esimerkiksi kehotus vierailla verkkosivuilla, osallistua tapahtumaan tai ladata ilmainen opas.

Käytä interaktiivisia elementtejä

Interaktiivisuus on yksi tapa pitää yleisön huomio. Tämä voi olla esimerkiksi äänestys, kysely tai jopa pelillistetty kokemus.

Interaktiiviset elementit eivät ainoastaan tee sisällöstäsi mielenkiintoisempaa, vaan ne myös rohkaisevat yleisöä osallistumaan ja sitoutumaan brändiisi enemmän.

Tärkeät seikat listattuna

 • Ymmärrä kohderyhmäsi ja heidän tarpeensa
 • Valitse oikea alusta ja formaatti
 • Käytä visuaalista ja arvoa tuottavaa sisältöä
 • Hyödynnä tarinankerrontaa ja interaktiivisia elementtejä
 • Rakenna luottamusta, älä vain myy

Yhteenveto

Online-artikkelien käyttö yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa nuorille aikuisille vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. On tärkeää ymmärtää kohderyhmän erityispiirteet ja tarpeet, valita oikeat alustat ja formaatit, ja luoda sisältöä, joka tarjoaa todellista arvoa. Interaktiivisuus ja tarinankerronta voivat myös olla tehokkaita keinoja saada yleisö sitoutumaan brändiisi.